ÚOHS: Česká televize by měla reklamu vysílat do plošné digitalizace

22. 6. 2007 – 15:15 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ÚOHS: Česká televize by měla reklamu vysílat do plošné digitalizace
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Televizní reklama je bezesporu nejdůležitějším a nejzajímavějším segmentem reklamního trhu. A to ať již z hlediska inzerentů či zadavatelů reklamy. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si je významu tohoto trhu dobře vědom a snaží se jeho vývoj nejen sledovat, ale rovněž svými zásahy přispívat k rozvoji soutěže v této oblasti.

Úřad např. intenzivně řešil otázky spojené s podmínkami, které ve svých smlouvách se zadavateli reklamy stanovovala Nova TV a prostřednictvím soutěžní advokacie se zasloužil o to, že tato problematická ustanovení byla ze smluv odstraněna. Přelomovou událostí na televizním trhu by měl být přechod na pozemní digitální vysílání. ÚOHS se vždy zasazoval o co nejrychlejší přechod k digitálnímu vysílání, samozřejmě za předpokladu, že bude dosavadní úroveň soutěže na všech relevantních trzích přinejmenším zachována. Právě přechod na pozemní digitální vysílání měl zajistit širší možnosti výběru pro zadavatele reklamy, zvláště za situace, kdy je plánováno zrušení veškerého reklamního prostoru na veřejnoprávních kanálech. Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo plánovaný přechod k digitálnímu vysílání realizovat, hrozí právě televiznímu reklamnímu trhu z hlediska hospodářské soutěže největší nebezpečí. Na desetimiliardovém trhu po vypuštění reklamy z České televize zbudou již pouze dva soutěžitelé. Ostatní potenciální účastníci trhu, kteří by v případě zahájení celoplošného digitálního vysílání mohli Českou televizi alespoň částečně nahradit, budou zcela vyloučeni až do doby, kdy se podaří digitální televizi spustit. Přitom již zkušenosti z oblasti mobilní telefonie napovídají, že přítomnost pouhých dvou velkých hráčů na trhu je pro soutěž nedostatečná a může znamenat zvýšení cen a menší kvalitu a spektrum služeb. Již delší dobu je patrné, že proces přechodu k digitálnímu vysílání bude v České republice velice problematický. Pokud se jej však nepodaří zásadním způsobem urychlit, může být soutěž na televizním reklamním trhu podstatně ohrožena. Myšlenka na vrácení reklamních časů do České televize je proto opodstatněná a ÚOHS ji bude podporovat.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,710 24,830
USD 23,130 23,310
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články