UOHS potvrdil městu Prostějov půlmilionovou pokutu

29. 5. 2008 – 0:28 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

UOHS potvrdil městu Prostějov půlmilionovou pokutu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina opětovně uložil pokutu půl milionu korun městu Prostějov za nezákonný postup ve veřejné zakázce na výstavbu aquaparku. Symbolická pokuta 10 000 Kč byla uložena také městské společnosti MI PRO STAV.

Sankce byly poprvé pravomocně uloženy již v listopadu 2006, avšak Krajský soud v Brně posléze rozhodnutí ÚOHS zrušil. Přestože se v zásadě ztotožnil s právními závěry Úřadu, konstatoval nesrozumitelnost odůvodnění rozhodnutí. Úřad proto nyní podrobněji a přehledněji popsal skutkový průběh jednání obou zadavatelů, který zahrnoval mnoho nestandardních kroků (uzavírání memorand, nepojmenovaných smluv atd.), a byl tedy značně komplikovaný, což se negativně odrazilo na srozumitelnosti předchozího rozhodnutí. Zadavatel při zadávání více než 200 milionové zakázky na výstavbu městského oddechového a sportovního centra nepostupoval vůbec podle zákona o veřejných zakázkách. V daném případě se jedná o velice závažné porušení zákona. Pokud by totiž byla zakázka zadána v otevřeném nebo užším řízení, nelze vyloučit, že by byly podány nabídky obsahující výhodnější podmínky realizace, než jaké nabídl vybraný dodavatel. Město zakázku nezadalo v některém ze zadávacích řízení a uzavřelo „Smlouvu o veřejno privátním partnerství“ přímo se společnostmi MICOS spol. s r. o. a MI PRO STAV s. r. o., jejímž hlavním cílem je vybudování centra. Smlouva řeší ekonomickou a majetkoprávní stránku partnerství, tedy i to, že město Prostějov se bude na realizaci projektu významně finančně podílet a bude mít do budoucna ve společnosti MI PRO STAV významnou majetkovou účast. MI PRO STAV následně v lednu 2006 uzavřel smlouvy o dílo na vlastní realizaci stavby se společnostmi NAVRÁTIL, s. r. o. a POZEMSTAV Prostějov, a. s., aniž by také postupoval podle zákona o veřejných zakázkách. Za tento chybný postup byla společnosti uložena pokuta 10 tisíc korun. Při úvaze o stanovení výše pokut ÚOHS zohlednil fakt, že společnost MI PRO STAV s. r. o. realizovala pouze záměr města a společnosti MICOS spol. s r. o., a proto jí byla uložena pokuta v minimální výši. Město Prostějov naopak zapříčinilo, že byly uzavřeny smlouvy, na jejichž základě došlo k realizaci rozsáhlých stavebních prací hrazených v konečném důsledku z rozpočtu města, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení. V rozkladovém řízení odmítl předseda ÚOHS všechny námitky zadavatele. Naopak bylo konstatováno, že jednotlivé kroky města Prostějov představují postup, který nese znaky účelového obcházení zákona. Na jeho samotném počátku stojí úmysl zadavatele realizovat výstavbu a na jeho konci bylo bez jakéhokoliv výběrového řízení vybudováno centrum, které stojí v majetkové sféře Prostějova a jehož výstavba bude v budoucnu zcela uhrazena z prostředků města.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,160 25,280
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články