ÚOHS zahájil správní řízení u pronájmu tří nemocnic v Olomouckém kraji

28. 8. 2007 – 11:15 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ÚOHS zahájil správní řízení u pronájmu tří nemocnic v Olomouckém kraji
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení se zadavatelem Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., jejímž stoprocentním vlastníkem je Olomoucký kraj. Důvodem zahájení řízení je postup zadavatele při výběrovém řízení na 20letý pronájem nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku.

V průběhu června 2007 byla uzavřena na základě obchodní veřejné soutěže vyhlášené dle obchodního zákoníku smlouva se společností Středomoravská nemocniční a.s., jejímž vlastníkem je firma AGEL. Dle názoru ÚOHS, který může být prokázán až na základě správního řízení, měl v daném případě zadavatel postupovat podle koncesního zákona, smluvní vztah má totiž charakter koncese na služby. AGEL se zavazuje poskytovat v nemocnicích zdravotní péči (tj. služby) v minimálně stávajícím rozsahu a kvalitě, investovat do nemocnic určitou částku v průběhu trvání smlouvy. Firma bude také brát užitky z pronajatých nemocnic (příjmy za poskytovanou péči) a bere na sebe rizika spojená s provozováním nemocnic. Dle názoru ÚOHS na charakteru vztahu jako koncese nic nemění ani fakt, že AGEL bude zadavateli platit nájemné. Zadavatel se navíc větší část nájemného (92 %) zavázal investovat zpět do pronajatých nemocnic. Za chybný postup hrozí zadavateli pokuta. Jiným způsobem v případě zjištěného porušení zákona již postupovat nelze, neboť smlouva se realizuje. ÚOHS uvedený případ posuzoval také z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže, neboť obdržel návrh na povolení spojení soutěžitelů AGEL/Nemocnice Olomouckého kraje. Toto spojení bylo dne 22. srpna 2007 pravomocně povoleno. Jedním z důvodů byl fakt, že nedochází k překrytí územních oblastí, v nichž působí obě strany fúze. Nedojde tak k navýšení tržních podílů v jednotlivých spádových oblastech.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.6.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,600 23,720
USD 21,920 22,100
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články