Úroda brambor i obilovin je letos vyšší než v roce 2006

8. 10. 2007 – 9:41 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Úroda brambor i obilovin je letos vyšší než v roce 2006
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Český statistický úřad odhaduje letošní sklizeň obilovin celkem ve výši 7 046 tis. tun, řepky 1 038 tis. tun. Ve srovnání s rokem 2006 jde u obilovin celkem o zvýšení o 10,6 %, u řepky o 18,0 %. Nárůst úrody se očekává také u brambor.

Předpokládaná sklizeň brambor celkem 785 tis. tun je proti loňské sklizni vyšší o 13,4 %. U cukrovky technické se očekává úroda 2 599 tis. tun, což je o 17,2 % méně než v loňském roce. Odhad sklizně obilovin celkem ve výši 7 046 tis. tun je v porovnání s loňským rokem o 675 tis. tun vyšší. Průměrný výnos obilovin je odhadován na 4,55 t/ha, což je o 8,3 % více než v roce 2006. Letošní první odhad sklizně kukuřice na zrno ve výši 608 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrodou vyšší o 2 tis. tun, tj. o 0,3 % při očekávaném výnosu 6,53 t/ha (pokles o 3,3 %). Očekávaná sklizeň brambor celkem 785 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní vyšší o 13,4 %. Na předpokládané vyšší sklizni brambor se podílí jak nárůst osevních ploch, proti loňsku o 1 885 ha, tj. o 6,3 %, tak i zvýšení hektarového výnosu na 24,59 t/ha (o 6,7 %). Odhad sklizně cukrovky technické dosahuje výše 2 599 tis. tun, v porovnání s loňským rokem se jedná o snížení o 540 tis.tun (o 17,2 %). Očekávaný hektarový výnos 47,88 t/ha je nižší proti loňskému výnosu o 3,60 tun. Hektarový výnos řepky 3,08 t/ha (v roce 2006 byl 3,01 t/ha) spolu s větší výměrou produkční plochy o 45 tis. ha příznivě ovlivnily očekávanou úrodu řepky, která je odhadována ve výši 1 038 tis. tun, tj. o 158 tis. tun (18,0 %) více než byla sklizeň plodiny v roce 2006. U máku došlo v letošním roce ke snížení osevních ploch o 1,5 %, přesto je očekávaná sklizeň ve výši 34 tis. tun o 2 tis. tun vyšší v porovnání s loňským rokem. A to v důsledku zvýšení odhadovaného hektarového výnosu o 7,3 % na 0,59 t/ha. Poprvé v letošním roce byla odhadována sklizeň slunečnice na semeno. Ta je očekávána ve výši 52 tis. tun (loni 101 tis. tun) při očekávaném výnosu 2,12 t/ha (loni 2,15 t/ha). Což znamená proti minulému roku pokles očekávané sklizně o 49 tis. tun (o 48,6 %). Na tomto poklesu se podílí především výrazné snížení osevní plochy na 24 tis. ha, tj. na 51,9 % výměry loňského roku. Také odhadovaný hektarový výnos 2,12 t/ha je nižší o 0,03 t/ha (o 1,4 %).

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,240 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články