Úvěr ze stavebního spoření je třeba plánovat, kde je nejrychlejší?

23. 2. 2015 – 0:36 | Stavební spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Úvěr ze stavebního spoření je třeba plánovat, kde je nejrychlejší?
Aby klient získal úvěr ze stavebního spoření, musí nejprve určitou dobu spořit. To je největší bolestí úvěru ze stavebního spoření. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Když se řekne „stavební spoření“, většině lidí se vybaví výhodné spoření se státní podporou. Stavební spoření je však určeno především pro financování bytových potřeb. Na první pohled by se mohlo zdát, že dnešní nízké úrokové sazby stavebnímu spoření nepřejí. Ale je tomu vskutku tak? Klient, který dnes uzavře smlouvu o stavebním spoření si tak může do budoucna zajistit levný úvěr s nízkou úrokovou sazbou. A to i v případě, kdy sazby na trhu porostou.

Výhody přiděleného úvěru

Pokud klient stavební spořitelny určitou dobu spoří, získá nárok na přidělení úvěru ze stavebního spoření, který se někdy označuje jako přidělený úvěr. Zda klient tento úvěr využije, nebo zda bude dále spořit, je na jeho rozhodnutí. Stavební spořitelna však má povinnost přidělený úvěr nabídnout.

Čím je úvěr ze stavebního spoření výjimečný? Úrokovou sazbou! Ze zákona úroková sazba přiděleného úvěru nesmí převýšit úrokovou sazbu z vkladů o více než tři procentní body. Navíc musí být úroková sazba sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Takže ten, kdo dnes uzavře smlouvu o stavebním spoření, má v této smlouvě nejen úrokovou sazbu z vkladů, ale také tam najde, jak bude úročen jeho úvěr, na který získá v budoucnu nárok.

Stavební spořitelny dnes snižují úrokové sazby, což se přirozeně nelíbí těm, kdo chtějí u stavební spořitelny pouze zhodnocovat své peníze. Radost však mohou mít ti, kdo v budoucnu plánují čerpat úvěr ze stavebního spoření. Dnešní rekordně nízké úrokové sazby nevydrží na věky. Když za několik let sazby vzrostou, zdraží se i dnes tak levné hypotéky. Úroková sazba sjednaná ve smlouvě o stavebním spoření však zůstane.

Úvěr ze stavebního spoření je třeba plánovat

Aby klient získal úvěr ze stavebního spoření, musí nejprve určitou dobu spořit. To je největší bolestí úvěru ze stavebního spoření.  Čekací doba na přidělení je různá, závisí na podmínkách konkrétního tarifu stavební spořitelny, ale vždy jde o několik let. Ze zákona nesmí být tato doba kratší než dva roky.

Pokud chce někdo využít úvěr ze stavebního spoření, musí plánovat na několik let dopředu. To dnes bohužel není obvyklé. To je zřejmě hlavním důvodem, proč většina klientů využívá překlenovacích úvěrů. Překlenovací úvěr je sice dražší (jeho úroková sazba není nijak regulována), ale klient jej může získat kdykoli.

Podmínky pro přidělení úvěru

Čekací doba na přidělení úvěru ze stavebního spoření závisí na podmínkách stavební spořitelny. Vždy však platí, že úvěr je přidělen po splnění následujících podmínek:

  1. Spoření trvá alespoň dva roky,
  2. na smlouvě je naspořena předepsaná částka,
  3. hodnotící číslo smlouvy dosáhlo předepsané hodnoty a
  4. klient vyslovil s přidělením souhlas.

 

Nejvíce otazníků budí třetí podmínka. Málokdo ví, jak se vlastně počítá hodnotící číslo (někdy také nazývané parametr ohodnocení, ukazatel zhodnocení, bodové hodnocení nebo ohodnocovací číslo). Každá spořitelna má svůj vzorec pro jeho výpočet, a ten je uveden ve všeobecných obchodních podmínkách. Výpočet není složitý, je však poměrně pracný.

Jak získat přidělení co nejdříve?

Z podmínek pro přidělení úvěru je zřejmé, že úvěr není možno získat dříve než za dva roky. Druhá podmínka vyžaduje, aby klient naspořil předem stanovenou částku. Dnes to bývá 35 nebo 50 % cílové částky. Je sice možné vložit na účet stavebního spoření jednorázově požadovanou částku, ale ani poté není vyhráno. Hodnotící číslo totiž narůstá postupně. Nejrychleji však roste tehdy, když klient vloží všechny vklady na samotném počátku a dále již nespoří. Stavební spořitelny takové jednorázové vklady umožňují, a je to nejrychlejší způsob jak získat úvěr.

V Tabulce 1 je porovnání čekací doby na přidělení úvěru u takového rychle spořícího klienta. Při výpočtu byla předpokládána cílová částka 300 tis. Kč a klient učinil první vklad ve výši částky potřebné pro přidělení. První vklad je tedy ve výši 35 % až 50 % cílové částky, podle podmínek stavební spořitelny. Dále již klient nespoří a pouze čeká na přidělení.

Tabulka 1: Čekací doba na přidělení při cílové částce 300 000 Kč a počáteční jednorázové úložce ve výši částky potřebné pro přidělení 

Spořitelna a tarif

První úložka

(v % cílové částky a v Kč)

Čekací doba (měsíce)

RSTS S 141

40%

120 000

27

MPSS Optimal rychlá

40%

120 000

33

SSČS Standard

35%

105 000

38

WÜST ProÚvěr OZ-U

40%

120 000

42

RSTS U 142

40%

120 000

44

MPSS Optimal standardní

40%

120 000

45

ČMSS MULTI 15

35%

135 000

47

ČMSS Garant 15

45%

105 000

48

RSTS U 143

35%

105 000

50

WÜST ProSpoření OF-S

40%

120 000

50

ČMSS MULTI 20

35%

105 000

55

WÜST ProÚvěr OY-U

50%

150 000

56

MPSS Optimal pomalá

40%

120 000

66

ČMSS MULTI 25

35%

105 000

68

ČMSS MULTI 30

35%

105 000

92

Zdroj: stavebky.cz

Z Tabulky 1 je patrný velký rozdíl mezi jednotlivými nabídkami stavebních spořitelen. Stojí za povšimnutí, že rozdíly jsou jak v čekací době, tak i v částce, kterou stavební spořitelny vyžadují pro přidělení.  Přitom neexistuje souvislost mezi výší naspořené částky potřebné pro přidělení a čekací dobou. Nelze také jednoznačné říci, který tarif je nejvýhodnější, protože kromě čekací doby a minimální částky potřebné pro přidělení hrají také významnou roli úrokové sazby. Proto není výběr vhodného tarifu pro financování úvěrem vůbec jednoduchý.

-Petr Kielar | Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,780 24,900
USD 23,060 23,240
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články