Už čtvrtým rokem narůstá počet obyvatel v České republice

22. 3. 2007 – 12:25 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Už čtvrtým rokem narůstá počet obyvatel v České republice
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Nárůst počtu obyvatel způsobuje především počet narozených dětí v roce 2006. Spolu s poklesem počtu zemřelých vedl k rekordnímu růstu populace v posledních letech. Zvýšil se také počet uzavřených manželství oproti roku 2005 o celkem 1000 sňatků.

K nárůstu obyvatel v česku také přispělo po 17 letech snížení počtu potratů. Jejich celkový počet v roce 2006 dosáhl stejně jako v předchozím roce hodnoty 40,0 tisíc. V celkovém počtu potratů však narostlo číslo samovolných potratů o 1100. Registrovanou zahraniční migrací přibylo za uplynulých rok v České republice 34,7 tisíce osob. Struktura cizinců podle státního občanství, kteří největší měrou přispívají k početnímu růstu obyvatel České republiky zůstává stálá. V roce 2006 měla ČR nejvyšší kladné saldo stěhování s Ukrajinou (13,0 tis.), následovaly Slovensko (6,2 tis.) a Vietnam (4,1 tis.). V průběhu roku 2006 se v ČR živě narodilo 105,8 tis dětí, což bylo o 3,6 tisíce více než v roce předchozím a nejvíce od roku 1995, kdy počet živě narozených poprvé klesl pod sto tisíc. Úhrnná plodnost stoupla na hodnotu 1,33 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku, a překonala tak hranici 1,3 považovanou za velmi nízkou úroveň. Nejvíce rostla úhrnná plodnost prvního pořadí, na 0,66 prvorozených na jednu ženu. Plodnost však stále zůstává na nízké úrovni, v dlouhodobém pohledu nezajišťující prostou reprodukci populace – čistá míra reprodukce, vyjadřující počet narozených dívek na jednu ženu, které se dožijí věku své matky v době porodu, dosáhla hodnoty 0,64. Pokračující odkládání mateřství do vyššího věku dokládá fakt, že průměrný věk matek dále stoupl o 0,3 roku, na 28,9 let celkem a na 26,9 let při narození prvního dítěte. Mimo manželství se narodilo 33,3 % ze všech živě narozených dětí (v roce 2005 podíl činil 31,7 %), a 41,6 % prvorozených. Naopak klesá podíl manželských dětí prvního pořadí narozených do osmi měsíců po sňatku (předmanželské koncepce) – v roce 2006 činil 30,0 %. Během roku 2006 zemřelo 104,4 tisíce osob, tj. o 3,5 tisíce méně než v roce 2005. Mezi hlavní příčiny smrti patřily nemoci oběhové soustavy a novotvary, které loni způsobily celkem 74 % úmrtí. Počet zemřelých kojenců činil 352, úroveň kojenecké úmrtnosti tak dále klesla na hodnotu 3,3 zemřelých kojenců na tisíc živě narozených.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články