V 65 letech bude nárok pouze na předčasný důchod

8. 6. 2017 – 0:45 | Penze | red | Diskuze:

V 65 letech bude nárok pouze na předčasný důchod
zdroj: tisková zpráva

Legislativa zastropovala důchodový věk na 65 let. Přesto budou dnešní třicátníci a čtyřicátníci odcházet v 65 letech velmi pravděpodobně pouze do předčasného důchodu. A nebo budou čerpat předdůchod. Proč?

Řádný důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen prozatím i na počtu vychovaných dětí. Postupně se však důchodový věk pro muže a ženy sjednocuje. Daňovou novelou je přitom stanoven maximální důchodový věk na 65 let.

TIP: Kalkulačka: Už víte, jaký budete mít důchod?

Ke změně legislativního důchodového věku dochází u lidí narozených v roce 1966 a později. Např. pro lidi narozené v roce 1977 přináší daňová novela snížení důchodového věku o dva roky (z 67 let na 65 let). Pravděpodobně se však jedná pouze o dočasné snížení a skutečně budou dnešní čtyřicátníci odcházet do důchodu později než v 65 letech.

V 65 letech pouze předčasný důchod

Důchodová legislativa doznala v minulých letech řady velmi významných změn. Proběhla malá důchodová reforma a následně velká důchodová reforma, která zavedla II. důchodový pilíř, který byl však již zrušen.

Vzhledem k ekonomickým a demografickým trendům se dají další významné legislativní změny očekávat. Legislativa i počítá s možností zvýšení důchodového věku v závislosti na demografické situaci.

Do předčasného důchodu bude odcházet více lidí

Mnoho lidí nebude moci vzhledem ke zvýšení důchodového věku pracovat až do řádného důchodového věku. Předčasný důchod bude pro hodně lidí nechtěnou nutností. Většinu pracovních činností nebude možné v 65 letech a později vykonávat.

Již nyní odchází do předčasného důchodu více než čtvrtina všech žadatelů o starobní důchod. Předčasný důchod je přitom finančně nevýhodný. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Praktický příklad

Pan Novák (narozen 23. 4. 1957) má řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Do řádného důchodu může odejít 23. 12. 2020. Pan Novák odešel do předčasného důchodu v 60 letech, tedy 23. 4. 2017. Krácení důchodu bude za 15 započatých 90 kalendářních čtvrtletí. Osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky) pana Nováka bude 29 900 Kč. Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 40 let.

  • Předčasný důchod pana Nováka dle výpočtové formule roku 2017 bude pouze 9 525 Kč.

Kdyby pan Novák odešel až do řádného starobního důchodu, získal by delší dobu pojištění a vyhnul by se krácení za předčasnost. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, při odchodu do řádného důchodu by získal pan Novák dobu pojištění v rozsahu 44 let.

  • Řádný starobní důchod by měl pan Novák dle výpočtové formule roku 2017 ve výši 13 749 Kč.

Předčasný důchod pana Nováka dosahuje pouze 69,3 % jeho případného řádného starobního důchodu.

Bez vlastního zajištění to nepůjde

Zastropování důchodového věku na 65 let v žádném případě nesnižuje finanční nároky na vlastní zajištění na penzi. Pravděpodobně totiž dojde v budoucnu ke zvýšení důchodového věku. Z důvodu vysokého důchodového věku bude ještě více lidí nuceno odcházet do kráceného předčasného důchodu.

Bez vlastního finančního zabezpečení bude přitom životní úroveň v předčasném důchodu nízká. Výpočet předčasného důchodu je méně výhodný, než si někteří žadatelé o předčasný důchod myslí.

-Petr Gola | Více k penzím na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 7.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články