V Česku roste počet obyvatel díky novorozencům

20. 9. 2007 – 13:13 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V Česku roste počet obyvatel díky novorozencům
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V Česku roste počet obyvatel převážně díky stále většímu počtu novorozenců. Mírně také napomohla nižší úmrtnost. Vyplývá to z výzkumu Českého statistického úřadu.

Kolik tu s námi žije hospodářských zvířat? Délka života se stále zvyšuje díky zlepšující se lékařské péči Počet obyvatel ČR po dlouhé době překročil hranici 10,3 milionu V prvním pololetí roku 2007 se zvýšil počet obyvatel České republiky na 10 325,9 tisíce osob. Přispěla k tomu nejen zahraniční migrace, ale i přírůstek novorozenců, který dosáhl hodnoty téměř 4,5 tisíce obyvatel. Pokračoval růst plodnosti a pokles úrovně úmrtnosti. Počet sňatků a potratů byl srovnatelný s předchozími lety. Počet narozených dětí byl letos ve srovnání s prvním pololetím roku 2006 o téměř 3,7 tisíce dětí vyšší. V průběhu ledna až června 2007 se živě narodilo 56,0 tisíc dětí, tolik narozených bylo naposledy zaznamenáno v prvním pololetí roku 1994. Průměrně tak na jednu ženu v reprodukčním věku připadá 1,4 dítěte. Průměrný věk matek vzrostl o jednu desetinu na 29,0 let, průměrný věk matky při narození prvního dítěte setrval na 26,9 roku. Nejvíce dětí se rodilo matkám narozeným v letech 1976–1978, první děti se nejvíce rodily ročníku 1979. Pokračoval růst podílu nemanželsky narozených dětí: ve sledovaném období se mimo manželství narodilo 34,1 % všech novorozenců. U živě narozených dětí prvního pořadí dosáhl podíl narozených mimo manželství hodnoty 44,1 %. Od roku 2007 sleduje Český statistický úřad údaje za otce nejen u manželsky narozených, ale u všech narozených dětí. Z celkového počtu 19,1 tisíce narozených mimo manželství v období leden až červen byly údaje o otci dítěte uvedeny v 70 % případů, u 30 % údaje chyběly. Přitom jak podíl mimomanželsky narozených, tak podíl nevyplněných údajů o otci, klesá s úrovní ukončeného vzdělání matky. Průměrný věk otců v prvním pololetí 2007 činil 32,5 roku. Rozdíl mezi průměrným věkem otců a matek tedy činil 3,5 roku. V prvním pololetí roku 2007 zemřelo 51,5 tisíce osob, o 1,4 tisíce méně než ve stejném období roku 2006. Polovina všech úmrtí byla zapříčiněna onemocněním oběhové soustavy, 26 % novotvary a 6 % nemocemi dýchací soustavy. Na následky úrazů a otrav zemřelo 6 % osob. Nově je od roku 2007 sledováno místo, kde k úmrtí došlo. Ze 69 % tomu tak bylo v nemocnici nebo v léčebném ústavu, v 16 % případů doma. Kojenecká úmrtnost zůstává na velmi nízké úrovni, předběžně zemřelo 3,1 kojenců na 1000 živě narozených dětí. Do 28 dnů po narození bylo evidováno 117 úmrtí a novorozenecká úmrtnost tak klesla na 2,1 zemřelých na 1000 živě narozených. Počet sňatků uzavřených během prvních šesti měsíců roku 2007 byl téměř stejný jako v témže období roku 2006, úroveň sňatečnosti nadále zůstává na nízké úrovni. Bylo oddáno 21,4 tisíce párů snoubenců, z toho 9,1 tisíce v měsíci červnu. Měsíce leden až květen patří v České republice mezi nejméně oblíbené období pro sňatky. Naopak v červnu počet sňatků tradičně roste. Počet rozvodů za první pololetí klesl pod hranici 16 tisíc. Tento počet však nelze plně srovnávat s předchozími lety, neboť od letošního roku došlo ke změně způsobu zpracování hlášení o rozvodech. Nejsou již tříděny podle datumu zaslání hlášení soudem, ale podle datumu nabytí právní moci. Evidence zahraniční migrace zaznamenala za uplynulé období 43,5 tisíce přistěhovalých a 9,2 tisíce vystěhovalých osob. Ve srovnání s předchozími lety se zvýšil počet přistěhovalých a zároveň snížil počet vystěhovalých. V důsledku toho registrovanou zahraniční migrací v České republice přibylo jen za první pololetí roku 34,3 tisíce obyvatel. To je téměř stejná hodnota jako za celý rok 2006 (34,7 tis. osob). Počty cizinců v České republice se od roku 2004 zvyšují stále rychlejším tempem. Týká se to zejména osob s ukrajinským státním občanství (saldo 13 tisíc osob během 1. pololetí 2007), které tvořily 40 % imigrantů. Vysoké pozitivní saldo migrace dále již tradičně zaznamenalo zahraniční stěhování se Slovenskou republikou a s Vietnamem. Podle údajů Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra ČR žilo legálně v České republice k 30. 6. 2007 celkem 356 014 cizinců, neboli 3,5 % populace. Bezmála třetinu cizinců přitom tvoří občané Ukrajiny.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,220 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články