V Česku vydělává méně než polovina obyvatel

8. 2. 2010 – 5:28 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V Česku vydělává méně než polovina obyvatel
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Mezi roky 2006 a 2009 přibylo v České republice 245 tisíc obyvatel. Zároveň o téměř 122 tisíc vzrostl počet ekonomicky neaktivních obyvatel. Těch bylo dohromady v posledním loňském čtvrtletí 5,6 milionu, tj. 53,2 procenta z celkové populace včetně dětí.

Podíl pracujících na celkové populaci ČR včetně dětí za poslední tři roky klesl o 0,5 proc. bodu. V posledním loňském čtvrtletí činil 46,8 %, zatímco ve stejném období roku 2006 to bylo 47,3 procenta. Výrazně se však tento pokles koncentroval do uplynulých 12 měsíců. V posledním čtvrtletí roku 2008 činil podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva 48,1 %, tedy o 1,3 proc. bodu více než loni. Vyplývá to z nejnovější analýzy Českého statistického úřadu, vypracované na základě pravidelných čtvrtletních výběrových šetření pracovních sil.

„Na strukturu ekonomického postavení obyvatel mají vedle demografického vývoje výrazný vliv sociální i ekonomické faktory. Jedná se v první řadě o růst nezaměstnanosti v roce 2009, zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a prodlužování délky vzdělávání,“ říká Bohuslav Mejstřík, analytik ČSÚ a jeden z autorů právě publikované Analýzy vývoje počtu ekonomicky neaktivních obyvatel ČR v letech 2006 až 2009.

Nezaměstnanost loni stoupla o dvě třetiny

Ve sledovaných třech letech vzrostl počet zaměstnaných o 66 tisíc, počet nezaměstnaných o 46 tisíc a počet ekonomicky neaktivních důchodců o 158 tisíc. Počet dětí ve věku do 14 let se zvýšil o 12 tisíc. Z analýzy mj. vyplývá, že počet nezaměstnaných stoupl o 13,5 %, zatímco počet osob se zaměstnáním se zvýšil jen o něco více než 1 procento.

Ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2008 však loni nezaměstnaných přibyly 154 tisíce, to představuje meziroční nárůst o 66,8 %, zatímco osob se zaměstnáním bylo méně o 106 tisíc, což je úbytek 2,1 procenta.

„I když vezmeme v úvahu, že do roku 2008 česká ekonomika rostla a že hospodářský růst bude možná už letos obnoven, celkový trend je nepříznivý. Zatížení pracujících obyvatel u nás stoupá,“ komentuje B. Mejstřík.

Druhou nečetnější skupinu ekonomicky neaktivních osob po důchodcích (2,3 milionu) tvoří osoby, které jako důvod své neaktivity uvádějí vzdělávání (téměř 880 tisíc). Jejich přírůstek za uplynulé tři roky byl však výrazně mírnější než u důchodců, činil jen něco málo přes 10 tis. osob. Uvnitř této skupiny však docházelo u různých kategorií studentů k protikladnému vývoji. Probíhající demografické změny snížily počty studentů středních škol a učňů. Počet neaktivních studentů na vysokoškolském nebo doktorském stupni se naopak zvýšil mezi roky 2006 a 2009 o 55 tisíc na 335 tisíc. Nárůst byl tedy pětinásobný ve srovnání s nárůstem počtu studentů škol středního stupně starších 15 let. 

Zaměstnanost na částečný úvazek je hluboko pod průměrem EU

Ve srovnání s 27 státy EU se ČR řadí na 12. místo s mírně nadprůměrnou intenzitou zaměstnanosti (ve věkové skupině 15-64 let to bylo 65,2 % ve srovnání s průměrem EU 64,8 %). Výrazně pod průměrem je u nás míra zaměstnanosti žen (56,5 % proti 58,7 %). Ještě hlouběji pod průměrem je v ČR míra zaměstnanosti žen ve věku 55 až 64 let (34,8 % proti 37,9 % v průměru za EU). Naopak nadprůměrná je zaměstnanost mužů.

Ačkoliv u jednotlivých zemí jsou výrazné rozdíly v zaměstnanosti podle pohlaví, věku, vzdělání, apod., je zřejmé, že v ČR je proti průměru EU výrazně nižší podíl zaměstnaných na částečný úvazek, a to zejména u žen. Pod průměrem EU se také v ČR pohybuje podíl ekonomicky aktivních osob ve věku 60 až 64 roky, ale také vysokoškolských studentů.

 

Kam dál?
- V roce 2009 se práce hledala opravdu těžko, platy ale rostly
- Práce přibývá pomaleji než zájemců. Kde si vyděláte nejvíce
- Úřad práce kontroluje firmy jak nakládají s penězi na vzdělání

 

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články