V Česku začíná být nedostatek schopných pracovníků

13. 5. 2007 – 11:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V Česku začíná být nedostatek schopných pracovníků
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Názory lidí na to, co jsou ochotni udělat pro udržení si pracovního místa, se přes to v posledních šesti letech v podstatě nezměnily. V zájmu udržení práce by většina lidí byla ochotna pracovat mimo svůj obor, nebo za nižší mzdu.

Je to zajímavý výsledek ankety v době kdy je velký nedostatek odborných pracovníků, nebo lidí s velkými zkušenostmi ze svého oboru. Je to způsobeno přílivem investujících společností, které přiesly do česka velkou poptávku po kvalitních lidech, zaměstnancích. Podle mnoha podnikatelů jsou schopní zaměstnanci v česku již nedostatkovým luxusem. Proto možná právě tyto podnikatele potěší výsledek ankety agentury STEM. Velká většina ekonomicky aktivní populace je v případě hrozby nezaměstnanosti ochotna pracovat mimo svůj obor (85 %) nebo snížit své nároky na finanční ohodnocení a pracovat za nižší mzdu (70 %). Zhruba dvě pětiny (41 %) pracujících nebo potenciálně pracujících také neodmítají možnost stěhování za prací do jiného kraje. Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 2.-10. dubna 2007 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1191 dotázaných. Vzhledem k tomu, že více než polovina (55 %) dospělé ekonomicky aktivní populace projevuje obavy z nezaměstnanosti[2], je zajímavé zjistit, co jsou lidé ochotni udělat pro to, aby si místo na pracovním trhu udrželi. Z nabízených možností, jak řešit hrozící nezaměstnanost, jsou lidé jednoznačně nejsvolnější pracovat mimo svůj obor a kvalifikaci. Celých 85 % ekonomicky aktivních občanů považuje v případě možné ztráty pracovního místa toto řešení za přijatelné, v tom téměř dvě pětiny (37 %) by zcela určitě byly ochotny pracovat v jiném oboru. Dalším poměrně přijatelným řešením je i snížení mzdy. Až 70 % ekonomicky aktivních obyvatel ČR je ochotno přijmout nižší finanční ohodnocení, jen aby se na trhu práce udrželi. Relativně nejméně ochoty projevují lidé v případě stěhování za prací. Zatímco citelné většině občanů se práce mimo vlastní obor nebo za nižší mzdu zdá jako přijatelné opatření při ohrožení nezaměstnaností, stěhovat se za prací jsou ochotny zhruba dvě pětiny ekonomicky aktivních obyvatel (41 %). Ve srovnání s ostatními nabízenými možnostmi předcházení nezaměstnanosti se ochota stěhovat jeví jako poměrně malá, na druhou stranu v podmínkách České republiky není zanedbatelné, že kolem 40 % pracujících nebo potenciálně pracujících lidí připouští možnost stěhování za prací. [ Pramen: STEM, Trendy 2007/04, 891 respondentů ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,130 23,310
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články