V loňském roce byl dokončen rekordní počet nových bytů, staví se z cihel a tvárnic

14. 5. 2008 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V loňském roce byl dokončen rekordní počet nových bytů, staví se z cihel a tvárnic
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V roce 2007 bylo dokončeno 41 649 bytů a tento počet byl meziročně vyšší o 38,0 %. Růst počtu dokončených bytů nastal u všech kategorií výstavby mimo bytů v nových domech s pečovatelskou službou a domovech-penziónech, kde došlo k poklesu o 30,3 % a u nových bytů získaných stavebními úpravami stávajících nebytových prostor o 18,6 %.

Dilema: Být nájemníkem, vlastníkem anebo družstevníkem? Českým domácnostem unikají peníze okny Kvalitní byty v ceně pod 40 tisíc Kč za m2 v Praze postupně zmizí V roce 2007 vzrostl v celkovém úhrnu podíl bytů dokončených v bytových domech, naopak podíl bytů dokončených v rodinných domech byl oproti roku 2006 nižší. Ostatní kategorie dokončených bytů měly na celkovém úhrnu nižší podíl. V roce 2007 byla zahájena výstavba 43 796 bytů, což bylo nejvíce od roku 1993. Velikost obytné a užitkové plochy bytů v průběhu let kolísala v závislosti na struktuře dokončených bytových objektů. V roce 2007 byla průměrná obytná plocha jednoho bytu 70,4 m2 a průměrná užitková plocha 98,7 m2. Při výstavbě rodinných domů byla obytná plocha téměř dvojnásobná proti bytům v bytových domech (97,1 m2 ku 50,7 m2). Nejmenší byty se staví v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech (30, 8m2). Z celkového počtu 170 972 bytů rozestavěných koncem roku 2007 připadal největší podíl 50,2 % na novostavby rodinných domů, 18,7 % bytů bylo rozestavěno formou nástaveb a přístaveb k rodinným domům. V bytových domech bylo vzhledem k mnohem kratší době jejich výstavby rozestavěno podstatně méně bytů, konkrétně 18,8 % v novostavbách bytových domů a 4,7 % v nástavbách a přístavbách k bytovým domům. Zbytek rozestavěných bytů připadal na ostatní druhy budov, v nichž byly nové byty stavěny. Velikost dokončených bytů se liší v závislosti na charakteru stavby. U rodinných domů převažují byty 5+1, zatímco v bytových domech převládají byty dvoupokojové. Počet pokojů na jeden byt mírně roste. Technická vybavenost bytů se rok od roku zlepšuje. Vybavenost elektřinou a dodávkou vody se považuje za 100 % a nesleduje se. Ve všech formách bytové výstavby klesl podíl bytů vybavených plynovodní přípojkou, s výjimkou nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům, kde byl stejný jako v roce 2006. Bez přívodu plynu bylo v roce 2007 dokončeno 33,6 % bytů. Více jak polovina nových rodinných domů byla napojena na kanalizační síť (67,9 %). Vlastní čističku odpadních vod mělo 9,9 % rodinných domů. Vytápění u rodinných domů bylo řešeno převážně centrálně (90,9 % centrální domovní, 0,3 % centrální dálkové). Oproti tomu z bytových domů jich bylo vytápěno centrálně domovně 42,5 % a centrálně dálkově 43,2 %. Ze stavebních materiálů výrazně převažovala zděná výstavba. Z cihel a tvárnic bylo postaveno 91,6 % bytů. U rodinných domů to bylo 92,0 %, u bytových domů 72,8 %. Výrazně pokleslo používání montovaných konstrukcí ve výstavbě, a to zvláště u bytových domů z 22,5 % v roce 1997 na 4,2 %. Přetrvával nízký podíl dřevěných konstrukcí, u rodinných domů 4,6 % a u bytových domů dokonce jen 0,9 %. Jiné materiály byly použity při stavbě 3,0 % budov, a to zejména u rodinných domů. Velikost stavebních pozemků rodinných domů v průběhu let trvale rostla. Průměrná plocha jednoho stavebního pozemku se zvýšila z 887,6 m2 v roce 1997 na 1 073 m2 v roce 2007. Větší stavební pozemky jsou v menších obcích s počtem do 5 000 obyvatel (průměr až 1 200 m2). Velikost zastavěné plochy stagnuje, a to rovnoměrně podle velikosti obcí i podle krajů. Průměrná zastavěná plocha jednoho rodinného domu se pohybuje kolem 130 – 140 m2; v roce 2007 to bylo 134,0 m2 na jeden rodinný dům. Doba výstavby byla stále dlouhá, i když v posledních letech mírně klesá. V roce 2007 byl jeden rodinný dům postaven v průměru za 39 měsíců. Téměř 14,8 % rodinných domů se staví déle než 5 let. Bytové domy se stavěly v průměru o více jak 1/2 roku rychleji než rodinné domy (29 měsíců). Nejdéle trvá výstavba nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům (více jak 4,5 let).

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články