V loňském roce Češi prosázeli přes 98 miliard

5. 6. 2007 – 6:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V loňském roce Češi prosázeli přes 98 miliard
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle statistik ministerstva financí trvale roste od počátku devadesátých let zájem obyvatelstva České republiky o sázení a sázkové hry. Trh se soustřeďuje nejen na tradiční číselné loterie jako je Sportka, Sazka apod., ale hlavně na nové druhy her, které se rychle rozvíjejí a k nimž patří především sázkové hry provozované na elektromechanických ruletách a centrálních loterních systémech.

Podstatnou podmínkou pro vydání povolení k provozování sázkových her a loterií je předkládání vyúčtování provozu těchto sázkových her povolujícímu orgánu a placení správních a místních poplatků a odvodů na státní dozor i veřejně prospěšné účely. Ze statistik za rok 2006 vyplynulo, že zájem o sázení v České republice zaznamenal další růst, a to především u nových druhů her, které reprezentují různá technická zařízení obsluhovaná přímo sázejícími (elektromechanické rulety, a online centrální loterní systémy). V České republice bylo v minulém roce vsazeno celkem 98 088,4 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 8,2 %. Do státního rozpočtu a rozpočtu obcí bylo formou správních poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 2 507,7 mil. Kč. Pro srovnání v roce 2005 tato částka činila 2 283,6 mil. Kč, meziroční nárůst činil 224,1 mil Kč, tj. 9,8%. Ve prospěch obecních rozpočtů byly dále vybrány místní poplatky za provozování VHP, a to ve výši 1 052 mil. Kč. Vykázaný odvod příspěvku na veřejně prospěšné účely za rok 2006 činil 2 199,9 mil. Kč. Největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami a loteriemi tradičně zaujímají výherní hrací přístroje. V roce 2006 dosáhl objem sázek 52 760 mil. Kč, což je o 5,3 % více než v roce předcházejícím. Navýšení sázek je ovlivněno nárůstem celkového počtu provozovaných VHP a vzrůstem počtu VHP provozovaných v kasinech s možností vyšších vsazených částek. Celkem bylo v roce 2006 provozováno 56 218 ks VHP, z toho v kasinech 3 258 přístrojů. Ze statistik výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001– 2006 je patrné, že nejvyšší nárůst zájmu hráčů byl zaznamenán u technických her (elektromechanické rulety a centrální loterní systémy), u kterých nárůst vsazených částek v roce 2006 činil 23,8 % oproti předchozímu roku, a výše vsazených částek dosáhla hodnoty 14 847 mil. Kč. Technické hry se z hlediska tržního podílu staly druhou nejvýznamnější hrou na trhu loterií a jiných podobných her. Stejnou úroveň v oblíbenosti u sázejících si dlouhodobě udržují kursové sázky a loterie. Nárůst kursových sázek v roce 2006 činil 916,9 mil. Kč (8,1 %), nárůst vsazených částek u loterií činil 642,7 mil. Kč (9,3 %), přičemž objem vsazených kursových sázek činil 12 292,5 mil. Kč a objem vsazených částek u loterií dosáhl výše 7 564,4 mil. Kč. Relativně malý nárůst byl zaznamenán u kasin provozujících tzv. „živou hru“ (3,9 %), přičemž objem vsazených částek v kasinech se dlouhodobě pohybuje v úrovni 10 miliard Kč. Pokles vsazených částek v roce 2006 byl zaznamenán u hry bingo, kde došlo ke zrušení jedné provozovny a touto hrou se v současné době zabývají pouze dva provozovatelé.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 23,160 23,340
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články