V srpnu se zvýšil meziročně vývoz o 12,1 %

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Jednalo se o nejnižší růst v letošním roce. Přírůstek dovozu o 11,7 % byl druhý nejnižší. Informaci publikoval.

Placeholder

Placeholder , zdroj: tisková zpráva

Protože koruna vůči euru a zejména dolaru posílila, rostl vývoz i dovoz v přepočtu na eura i dolary rychleji než v korunách. Obchodní bilance skončila schodkem 0,6 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 0,5 mld. Kč. Schodek je pro srpnovou bilanci charakteristický od roku 1994. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 29,6 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 30,2 mld. Kč. Saldo zahraničního obchodu bylo příznivě ovlivněno zlepšením bilance v obchodě se surovými materiály, minerálními palivy a potravinami a živými zvířaty, zatímco negativně působilo nejvíce zhoršení bilance v obchodě se stroji a dopravními prostředky, v obchodě s chemickými výrobky a v obchodě průmyslovým spotřebním zbožím. Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 5,0 % a dovoz o 1,2 %. Trendová složka stoupla u vývozu o 0,5 % a u dovozu o 1,0 %. V lednu až srpnu vzrostl meziročně vývoz o 16,6 % a dovoz o 14,9 %. Přebytek obchodní bilance 55,1 mld. Kč byl o 27,8 mld. Kč vyšší než před rokem, tedy více než dvojnásobný. --- Zdroj: ČSU ---

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy