Valorizace důchodů má v roce 2008 zvýšit důchod o 3,95 pct

1. 9. 2007 – 6:25 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Valorizace důchodů má v roce 2008 zvýšit důchod o 3,95 pct
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje v souladu s naplněním valorizačních podmínek zvýšení důchodů o 3,95 %, což znamená, že se průměrná výše vypláceného starobního důchodu zvýší o 346 Kč měsíčně na 9 111 Kč.

Spočítejte si: Starobní důchod , Penzijní připojištění Vzkoušejte Kalkulátor, jaká bude Vaše mzda po reformách V současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády o zvýšení důchodů od ledna 2008. Vláda by měla o zvýšení důchodů rozhodnout do konce září. Podle zákona o důchodovém pojištění se zvýšení důchodů od ledna 2008 stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu pokrylo částku odpovídající nejméně 100 % růstu cen zjištěného v období srpen 2006 (měsíc následující po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení důchodů) až červenec 2007 a dále též částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy zjištěného za rok 2006. V období od srpna 2006 do července 2007 se index růstu cen výšil o 2,4 %. Růst reálných mezd za rok zároveň dosáhl 3,98 % a z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3. Navrhované zvýšení důchodů o 3,95 % odpovídá této valorizační podmínce. Výše důchodu se skládá z procentní výměry důchodu stanovené podle získané doby pojištění a dosahovaných výdělků a ze základní výměry důchodu, která je pro všechny důchodce stejná. Ministerstvo navrhuje současnou výši základní výměry důchodu 1 570 Kč zvýšit o 130 Kč na 1 700 Kč, tj. o 8,3 %. Vzhledem k tomu, že výše základní výměry důchodu je jednotná pro všechny důchodce, bude se tato zvýšená výše vztahovat i na důchody přiznané po 31. prosinci 2007. Takovéto zvýšení bude vyšší než předpokládané zvýšení cen související s nastávajícími změnami v daňové oblasti (DPH, ekologická daň), které se u důchodců projeví růstem jejich čistých výdajů o cca 115 Kč měsíčně. Dále navrhuje procentní výměru každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2008 navrhujeme zvýšit o 3 % procentní výměry náležející před zvýšením. Průměrný vyplácený starobní důchod se tak (spolu se zvýšením základní výměry důchodu o 130 Kč) zvýší o 3,95 %. Zvýšení důchodů má pokrýt nejen růst indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem, podle kterého se určuje minimální zvýšení důchodu podle zákona, ale i růst indexu životních nákladů domácností důchodců, který se v období od srpna 2006 do července 2007 zvýšil o 3,1 %, tedy o 0,8 procentního bodu více než růst cen rozhodný pro výši minimálního zvýšení. Reálná hodnota důchodu podle ministerstva dosáhne 108,2 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989. Výdaje tak podle předpokladu stoupnou o 11,3 mld. korun. Celkové výdaje na valorizaci budou činit 11,3 mld. Kč a celkové výdaje na důchody dosáhnou v roce 2008 výše 299,7 mld. Kč (jen kap. MPSV). Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k vývoji penzí uvádí: „Průměrná výše vypláceného starobního důchodu od září 2006 do ledna 2008, tedy za rok a čtvrt vlády, stoupne o 923 korun.“ Zatímco v září 2006 činil průměrný starobní důchod 8 188 korun, v lednu 2008 stoupne na 9 111 korun (o 11,3 %).

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,600 23,720
USD 21,780 21,960
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články