Více než 4600 firem chce kvůli chybě státu vrátit přes 12 mld korun

8. 1. 2010 – 17:49 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Více než 4600 firem chce kvůli chybě státu vrátit přes 12 mld korun
Vrácení pojistného na sociální zabezpečení, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dnes uspořádalo tiskovou konferenci ve věci vracení pojistného na sociální zabezpečení odvedeného zaměstnavateli za období leden – červen 2007. Ministerstvo potvrdilo, že lhůta pro podání žádostí trvá až do konce roku 2012. Zatím už požádalo stát o vrácení pojistného na sociální zabezpečení odvedeného zaměstnavateli za období leden – červen 2007 přes 4600 firem.


Celkově zatím firmy nárokují vrácení zhruba 12,5 miliardy Kč.

Ministerstvo zdůraznilo, že pozice MPSV se nemění a že i nadále zastává názor, že pro podávání žádostí není právní důvod. Dále MPSV informovalo, že správy sociálního zabezpečení budou zamítat žádosti, které byly nebo budou podány, a že úřady použijí veškeré právní prostředky k úspěchu v probíhajícím nebo budoucích sporech požádalo plátce pojistného, aby se žádostmi nepospíchali, a umožnili tak správám sociálního zabezpečení věnovat se jejich obvyklé agendě.

MPSV na tiskové konferenci novináře informovalo o vytvoření pracovní expertní skupiny složené ze zaměstnanců MPSV, ministerstva financí, zaměstnavatelských svazů a Komory daňových poradců, která má diskutovat přístup úřadů k tomuto problému a k žadatelům o vrácení pojistného.

Dohoda je lepší pro všechny

Představitelé zaměstnavatelských svazů informovali, že se budou snažit nalézt shodu s ministerstvem financí v tom, aby žadatelé o vrácení pojistného nebyli povinni podávat do vyřešení jejich žádostí dodatečná daňová přiznání za rok 2007.

Odborníci z poradenské společnosti  PricewaterhouseCoopers (PWC) k problematice dodali: \"S potěšením konstatujeme, že MPSV potvrdilo náš původní názor, že podávání žádostí nebylo omezeno koncem roku 2009. Rádi bychom uvedli, že Nejvyšší správní soud bude dotčený soudní případ rozhodovat pravděpodobně v lednu nebo únoru.\"

Před podáním žádosti

Pokud firma zvažuje, zda má již nyní podat žádost o vrácení pojistného či nikoli, rádi bychom Vám nabídli k úvaze několik aspektů.

Vzhledem k podané kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem není jisté, jaké bude konečné soudní rozhodnutí. Nejvyšší správní soud totiž může toto rozhodnutí i zrušit.

MPSV potvrdilo, že podaným žádostem nebude vyhovováno a požádalo plátce, aby se žádostmi nepospíchali. \"Nicméně, dovolujeme si upozornit na to, že existuje rozhodnutí Evropského soudního dvora, které v minulosti umožnilo uplatnění práva pouze tehdy, pokud oprávněné subjekty inicializovaly potřebné právní kroky před rozhodnutím soudního dvora. Tento argument by však měl být posuzován v kontextu dnešního vyjádření MPSV, že lhůta pro podání žádostí uplyne až s koncem roku 2012.\" Uvedla ve své zprávě PWC.

Daňový dopad žádosti o vrácení pojistného by měl být zvážen vzhledem k tomu, že odvedené pojistné bylo v roce 2007 účtováno jako daňově uznatelný náklad nebo výdaj. Není jisté, zda žádost o vrácení pojistného bude důvodem pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2007, nebo zda by případně vrácené pojistné mělo být výnosem nebo příjmem až v okamžiku jeho vrácení.

Vzhledem k výše uvedenému, probíhající diskusi v médiích a pozici MPSV, že odvedené pojistné bylo odvedeno v souladu se zákonem, zůstává v otázce vracení pojistného za období leden – červen 2007 řada nejasností, pokud jde o správný postup následujících kroků. Bohužel, na základě dosavadního vývoje nelze předjímat ani rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ani případnou reakci úřadů v případě, že by konečné soudní rozhodnutí bylo v neprospěch státu.

Kam dál?
- Firmy vymáhající peníze od státu za sociální pojištění mohou zvednout sazbu
- MPSV: Povinost platit sociální pojištění za zaměstnance přerušena nebyla
- Firmy mohou chtít po státu miliardy za neoprávněně vybrané pojistné

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,950 22,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články