Více než dvě třetiny lidí stále odmítá romy

11. 5. 2008 – 18:07 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Více než dvě třetiny lidí stále odmítá romy
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Postoje české veřejnosti k romským spoluobčanům jsou již několik let stabilní. Výrazná, dvoutřetinová převaha občanů pociťuje k romské menšině odmítavý vztah či dokonce odpor.

pětina veřejnosti vnímá Romy stejně jako ostatní spoluobčany a jen zanedbatelný podíl lidí vyjadřuje k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah. Zhruba každý druhý občan uznává, že každá etnická skupina má mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků. V minulosti však tento názor sdílelo více lidí. V letošním dubnovém výzkumu společnost STEM opět zjišťovala postoje veřejnosti k národnostním a etnickým menšinám. Oslovení lidé vyjadřovali svůj vztah k romské populaci žijící na našem území a vyslovovali se k otázce, zda by se mělo v naší republice více dbát na práva Romů. Z výsledků výzkumu vyplývá, že velmi dobrý nebo dobrý vztah k romské menšině mají 4 % české veřejnosti. Pětina (21 %) oslovených občanů deklaruje, že k romským spoluobčanům má stejný vztah jako k ostatním, a desetina (9 %) nemá k Romům žádný vztah. Dvě třetiny české populace (66 %) mají k Romům negativní vztah (mírně odmítavý, jednoznačně odmítavý nebo k nim pociťují odpor). Pramen: stem, foto: sxc.hu

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články