Víte co si smíte či nesmíte dovézt z dovolené?

1. 8. 2007 – 5:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Víte co si smíte či nesmíte dovézt z dovolené?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Jelikož není mnoha lidem jasno, co si smí z dovolené bez problémů přivézt, uvádíme následující fakta. Je tomu tak i proto, že si nemálo lidí neuvědomí, že by při návratu ze zemí mimo EU mohli mít při překročení hranic unie nějaké problémy.

Státní veterinární správa ČR považuje právě v období turistické sezóny za užitečné připomenout, že například salám či sýr ze zemí mimo Evropskou Unii zamýšlený jako dárek není tím nejlepším řešením. Dnem přistoupení České republiky k EU 1. května 2004 nabylo účinnosti nařízení Komise (ES) č. 745/2004 o dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu: Pro soukromé osoby platí ze zemí mimo EU zákaz dovozu masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků. Jedinými výjimkami jsou: Sušené mléko pro kojence, kojenecká strava a zvláštní potraviny nutné ze zdravotních důvodů za podmínky, že: tyto produkty není třeba před spotřebou udržovat v chladu; jde o značkové balené produkty; obal je neporušen. Pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska s kombinovanou celkovou hmotností nepřesahující 5 kg. Pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Andory, Norska a San Marina. Je třeba zdůraznit, že pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky mohou být dovezeny za podmínky, že: jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, které vyhovuje požadavkům na vstup do EU (produkt pochází ze schválené třetí země a schváleného výrobního závodu), produkty budou deklarovány a doklady předloženy při příjezdu pro účely veterinární kontroly. Bez předložení k veterinární kontrole může být přivezen až 1 kg potravin živočišného původu jiných než masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků (ryby, vejce, med..), ovšem za podmínky, že se jedná o schválenou třetí zemi (lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz – obchodování s veterinárním zbožím – seznamy třetích zemí), a že výrobek je správně označený a obal není porušený. Cestující jsou při návratu ze zemí mimo EU kontrolováni na všech letištích v ČR příslušnými celními úřady. V celním prostoru jsou umístěny speciální odpadkové nádoby, kam mohou cestující tyto potraviny dobrovolně vyhodit dříve než budou podrobeni kontrole. Pro úplnost informace, a také proto, že ne každý hned dokáže vyjmenovat členské země, lze připomenout země EU, kterých se toto nařízení Komise netýká: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články