Vláda ČR dnes projedná návrh na plán snižování administrativní zátěže podnikatelů

21. 4. 2008 – 9:12 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vláda ČR dnes projedná návrh na plán snižování administrativní zátěže podnikatelů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vláda ČR dnes projedná mimo jiné návrh na změnu investičních pobídek a plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010.

Vláda učinila další krok ke zjednodušení podnikání v ČR Cílem materiálu je stanovení závazného postupu snižování administrativní zátěže do roku 2010, a to nejméně v rozsahu snížení celkové zátěže o 20%. V prvé řadě je stanoven závazný postup snižování administrativní zátěže pro šest resortů, které podnikatele zatěžují podle analýzy z roku 2005 nejvíce. Konkrétně jde o návrh změn v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, zdravotnictví, financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem materiálu je také informování vlády o rozsahu administrativní zátěže ve shora uvedených resortech. Materiál předpokládá také rozšíření Plánu na ostatní resorty v průběhu roku 2008. Návrh na změnu systému investičních pobídek Prvotním cílem systému investičních pobídek v České republice bylo přilákat zahraniční investory a motivovat je k investicím do technologicky vyspělejších oborů ve zpracovatelském průmyslu. Celý systém prošel za svou desetiletou dobu působnosti celou řadou změn, jeho konečné přínosy však stále zůstávají předmětem široké diskuse. Současný systém je tvořen investičními pobídkami, které jsou poskytované podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů a Rámcovým programem na podporu technologických center a center strategických služeb. Materiál předložený vládě hovoří o efektech tohoto systému. Jedná se např. o zvětšující se rozdíly mezi nejrozvinutějšími a nejzaostalejšími regiony, přetahování zaměstnanců a deformování trhu na úkor malých a středních podniků. Klíčovou změnou do budoucna bude výrazné zacílení působnosti Rámcového programu na podporu technologických center a center strategických služeb na oblast sofistikovaných aktivit a na základě zkušeností se zahraničními modely zemí Irska a Estonska zrušení podpory montoven v České republice, tzn. zrušení Zákona o investičních pobídkách. Nároky vyplývající z podpory projektů podpořených dle předkládaného materiálu se projeví (vzhledem k nastavení čerpání dotací) v roce 2009. Žadatelům bude nadále poskytována neinvestiční dotace na podnikatelskou činnost z příslušné rozpočtové položky MPO. Dotace na podnikatelskou činnost budou hrazeny ze samostatné části kapitoly MPO určené na strategické služby a technologická centra. Realizace navrhovaných změn bude mít pozitivní dopady na státní rozpočet a podnikatelské prostředí v důsledku zefektivnění systému investičních pobídek.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články