Vláda otevřela veřejnou diskusi k reformě zdravotnictví

13. 6. 2007 – 0:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vláda otevřela veřejnou diskusi k reformě zdravotnictví
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vláda ČR předevčírem učinila další krok v plnění svého programového prohlášení. Schválila projekt veřejné diskuse k budoucnosti českého zdravotnictví a vznik expertní komise, řízené nezávislým koordinátorem. V té by měli zasednout zástupci všech parlamentních politických stran. Jde o obdobu Bezděkovy komise, která fungovala v době přípravy podkladů pro důchodovou reformu.

Projekt nese jméno „Kulatý stůl k budoucnosti financování českého zdravotnictví“ a má napomoci vzniku kultivované, věcné a pro občany srozumitelné diskuse, zaměřené na vymezení dlouhodobých problémů českého zdravotnictví. Jeho cílem je současně poskytnout zázemí pro vytvoření variant řešení těchto problémů a podpořit snahu o dosažení shody mezi všemi zainteresovanými partnery, především pak mezi politickými stranami. Projekt „kulatého stolu“ dnes vládě předložil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Podle něj jsou všechny současné potíže českého zdravotnictví pouze předzvěstí velkých budoucích problémů. „Zdravotnictví se musí přizpůsobovat celé řadě faktorů, které na něj působí. Nás v současnosti nejvíce trápí rychlé stárnutí populace, změna struktury nemocí a často neodpovědný přístup lidí k vlastnímu zdraví“, uvedl Julínek. Dodal, že všechny tyto faktory mají vliv především na financování zdravotnictví a s tím související dlouhodobou neudržitelnost stávajícího systému. Julínek také vládě vysvětlit hlavní důvody vzniku komise: „Návrhy, které v současnosti předkládáme poslancům k hlasování, jsou součástí tzv. první reformy zdravotnictví. Ta je dílem týmu ministra, který za ni jako reprezentant vládní koalice odpovídá. Jejím cílem je stabilizovat systém, zajistit dostupnost a zvýšit kvalitu zdravotní péče a posílit roli pacienta. Návrhy na zajištění těchto cílů budeme předkládat a prosazovat po celé volební období. Co nejdříve je však také třeba zahájit reformu druhou, jejímž hlavním cílem musí být zabránění kolapsu českého zdravotnictví. Jde o řadu dlouhodobých změn, které není možné zvládnout bez shody napříč celým politickým spektrem. Mým vkladem je to, že připravím podmínky k zahájení této celonárodní diskuse a budu v ní prezentovat naše návrhy, na nichž jsme několik let pracovali a o nichž jsme přesvědčeni, že mají šanci pomoci. K dohodě bude ovšem potřeba od nás všech, kteří se podílí na politickém rozhodování, patřičné dávky pokory a vůle se dohodnout. “ Vláda vznik komise schválila, současně odsouhlasila i personální obsazení postu nezávislého koordinátora veřejné diskuse a expertní komise, kterým se stal Ing. Ondřej Mátl, MPA., MSc., Ten je respektovanou osobou v oblasti sociálních služeb; má vzdělání v oblasti ekonomie, sociální politiky a politologie. Působil na ministerstvech sociálních věcí a vnitra, dlouhodobě spolupracuje s představiteli evropských institucí. Cíle Kulatého stolu popsal Ondřej Mátl takto: „Naším primárním cílem je vytvořit prostor pro výměnu a reflexi názorů na potřebné změny financování českého zdravotnictví. V rámci odborné platformy chceme pozornost věnovat také všem dalším dlouhodobě neřešeným problémům, které s financemi úzce souvisejí, korupcí počínaje, přes plánování lidských zdrojů až po propojování sociální a zdravotní péče. Kulatý stůl je projektem otevřeným, velký důraz proto bude kladen na komunikaci se všemi zainteresovanými subjekty a také s širokou, nejen odbornou veřejností.“ Zahájení projektu „Kulatý stůl k budoucnosti financování českého zdravotnictví“ se předpokládá v červnu 2007, předběžná délka jeho trvání bude 14 měsíců. Projekt bude probíhat ve dvou fázích. První se zaměří na zhodnocení současného stavu a prognózu zdravotnického systému v ČR a otevření veřejné, odborné a politické diskuse o potřebě změn financování tohoto sektoru. Cílem druhé fáze projektu bude shromáždění návrhů reformních variant a hledání konsensu prostřednictvím nezaujatých srovnávacích podkladů. V projektu se počítá mimo jiné s pořádáním odborných seminářů a sociálních konferencí.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,860 24,980
USD 23,080 23,260
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články