Vláda požádala o úvěr 34 mld. korun u Evropské investiční banky

17. 12. 2007 – 10:10 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vláda požádala o úvěr 34 mld. korun u Evropské investiční banky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vláda dne 12. prosince 2007 schválila Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 – 2013.

Navrhovaný úvěr může činit nejvýše 34 mld. Kč a musí být splatný ve lhůtě do 40 let ode dne podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr bude čerpán po částech v tzv. tranších, u každé tranše bude Ministerstvo financí vybírat splatnost a typ úrokové sazby individuálně v souladu s úvěrovou smlouvou. Úvěr by měl být čerpán v letech 2008 – 2010. Dle návrhu Evropské investiční banky se v rámci tohoto úvěru předpokládá podpis tří smluv o úvěru. První z nich v pátek podepsal ministr financí Miroslav Kalousek, tato smlouva zajišťuje úvěr ve výši 14 mld. Kč. Smlouva nabude účinnosti, tzn. bude možné čerpat prostředky z úvěru, dnem vyhlášení zákona o přijetí úvěru ve Sbírce zákonů. V roce 2008 se předpokládá podpis druhé smlouvy o úvěru ve výši 10 mld. Kč, stejně jako v roce 2009. Jde o rámcový úvěr, tzn. v úvěrové smlouvě bude obsažena pouze rámcová definice projektu (projekty Operačního programu Doprava) s tím, že jednotlivé projekty budou vybírány (a schvalovány) postupně podle připravenosti. Úvěr od EIB bude krýt tzv. národní podíl u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava a umožní čerpání finančních prostředků z fondů EU s cílem přispět k rozvoji dopravní infrastruktury v České republice. Pro správu úvěru od EIB nebude vybírán samostatný finanční manažer a jeho roli bude zajišťovat Státní fond dopravní infrastruktury.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,780
USD 22,730 22,910
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články