Vláda rozhodla o celoročním omezení jízdy kamionů

4. 9. 2008 – 8:26 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vláda rozhodla o celoročním omezení jízdy kamionů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh ministrů dopravy Aleše Řebíčka a životního prostředí Martina Bursíka na celoroční omezení víkendových jízd kamionů nad 7,5 t. Omezení by mělo platit od 1.ledna 2009.

Omezení jízdy kamionů bylo schváleno v nejfrekventovanější termíny a to v pátek od 15:00 do 18:00 a v neděli od půlnoci do 22:00, a to na celé síti pozemních komunikací. „Cesta k dohodě vlády nad víkendovým omezením jízdy kamionů trvala patnáct měsíců. O to více si rozhodnutí vlády vážím. Je to pro mne splnění jednoho z klíčových bodů vládního programu. Lidé si budou moci alespoň o víkendu odpočinout od hluku a znečištěného ovzduší. Zákaz přinese plynulejší víkendovou dopravu a snížení počtu dopravních nehod, včetně těch smrtelných,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Po více než ročním jednání mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí došlo v červnu 2008 k první dohodě mezi ministry Řebíčkem a Bursíkem na celoročním zákazu jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15:00 do 20:00 a v neděli od 13:00 do 22:00, a to na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy. Po jednání předsedy vlády Mirka Topolánka a ministra dopravy Aleše Řebíčka se zástupci autodopravců bylo konečné rozhodnutí vlády odloženo. MŽP proto mezitím nechalo zpracovat podrobnější studii dopadů omezení víkendových jízd kamionů od Centra dopravního výzkumu, v. v. i. I na základě výsledků této studie předložili ministři Bursík a Řebíček vládě návrh, podle kterého bude platit od 1. 1. 2009 zákaz jízdy nákladních vozidel, těžších než 7,5 t, v pátek od 15:00 do 18:00 a v neděli od půlnoci do 22:00 a to celoročně a na všech komunikacích v České republice. „Podařilo se nalézt řešení, které dostatečně harmonizuje omezení jízdy kamionů s okolními zeměmi tak, aby nedocházelo k objíždění či hromadění nákladních aut na státních hranicích,“ říká náměstek ministra životního prostředí Aleš Kuták. Dodává, že expertní studie doložily, že omezení jízd v sobotu by nemělo význam. „Klíčový je zákaz jízd v pátek odpoledne a v neděli, kdy lidé jezdí na víkendy“ vysvětluje ministr životního prostředí Martin Bursík. Páteční zákaz je oproti červnové dohodě zkrácen na nejkritičtější tři hodiny tak, aby přepravci mohli vyhovět jak zákazu, tak i pracovnímu režimu a nutnému odpočinku řidičů. Na druhé straně vládní rozhodnutí – oproti původní verzi z června – tento zákaz rozšiřuje téměř na celou neděli a zároveň na všechny komunikace v zemi, tedy nikoli jen na dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. „Šlo nám o to, aby nedošlo k objíždění, aby se provoz kamionů při zákazu nepřesunul na silnice nižších tříd, tedy přímo do obcí,“ vysvětluje ministr Bursík. Vládní rozhodnutí se opírá o statistická zjištění a věcné argumenty. Největší intenzita dopravy je v pracovní dny mezi 14:00 a 18:00 hodinou , přičemž v pátek je o 15 % vyšší než v ostatních pracovních dnech. Počet nehod v této době je až o 20 % vyšší (jen u osobních automobilů až o 40 %) a počet usmrcených osob až o 45 % vyšší než v ostatní pracovní dny ve stejné době. Trend počtu nehod s účastí nákladních vozidel nad 7,5 tuny přibližně odpovídá trendu intenzit nákladní dopravy. „Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nehodovost v pátek odpoledne je celková intenzita dopravy všech vozidel a vyčerpání kapacity komunikací v době souběhu špičky pracovního dne se špičkou hromadného odjezdu na místa rekreace o víkendu, která ve své masivnosti jsou českým fenoménem a nelze je srovnávat s jinými zeměmi Evropy.“, říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Podle zkušeností z minulosti lze říci, že přepravní trh je schopen na časové omezení jízd pružně reagovat. Ekonomické ztráty lze u dopravců odhadovat ve výši maximálně 1,5 mld. Kč. V současnosti je na dálniční síti k dispozici 1 233 parkovacích stání, přičemž se očekává bez výrazných stavebních úprav jejich rozšíření na 2 605 míst – úpravami vodorovného značení a zprovozněním uzavřených odpočívek na starších dálničních úsecích. Po dnešním rozhodnutí vlády ministr dopravy ve spolupráci s ministrem životního prostředí neprodleně zahájí práce na schválení novely zákona o silničním provozu, která zákaz uvede do praxe. Vláda byla informována rovněž o harmonogramu prací, při jehož dodržení je možné dosáhnout toho, aby zákaz nabyl účinnosti 1. lednem 2009.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,220 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články