Vláda schválila novelu trestního řádu o dohodě o vině a trestu

25. 7. 2008 – 7:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vláda schválila novelu trestního řádu o dohodě o vině a trestu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vláda včera na svém zasedání schválila novelu trestního řádu, jež obviněným, kteří uznají svou vinu, umožní navrhnout si výši a druh trestu.

Pokud s jejich návrhem bude souhlasit státní zástupce a dohodu schválí soud, řízení končí. Jde o další významný bod justiční reformy, jehož prioritou je zrychlení soudního řízení v trestní oblasti a ochrana obětí trestných činů před opakovaným zraňováním (sekundární viktimizací). „Kromě významného zrychlení soudního řízení jsou hlavními výhodami návrhu ochrana obětí trestného činu, které nebudou muset opakovaně svědčit před soudem a nebudou tak vystavovány sekundární viktimizaci. Návrh dále pamatuje na práva obviněného, neboť dohoda je v celém průběhu podmíněna přítomností obhájce. Zároveň zde fungují účinné pojistky proti zneužití, a to souhlas státního zástupce a rozhodnutí soudu. U obžalovaného, který uznává svou vinu se navíc zvyšuje pravděpodobnost, že jeho převýchova bude úspěšná,“ uvádí Jiří Pospíšil. Vedle podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání, tzn. odklonů od trestního řízení, při nichž není možné uložit trest odnětí svobody, je institut tzv. dohody o vině a trestu zvláštním způsobem trestního řízení. Jeho podstatou je možnost státního zástupce sjednat s obviněným v rámci přípravného řízení dohodu o vině a trestu, kterou následně schválí soud. Ten však není návrhem na schválení dohody o vině a trestu vázán a může jej ze závažných procesních důvodů odmítnout. V takovém případě bude věc vrácena do přípravného řízení. Institut tzv. dohody o vině a trestu ovšem nelze automaticky použít na všechny druhy případů. V první řadě je zde podmínka, že musí obviněný uznat svoji vinu a že skutek, pro nějž je stíhán, je trestným činem, jehož horní hranice trestní sazby nepřekračuje 5 let. Pomalý výkon spravedlnosti je v současné době nejzávažnějším problémem justice ve většině států Rady Evropy, protože v dostatečné míře nevyužívají možností, jak obviněnému v plné míře zajistit právo na rychlý proces. A přitom právě adekvátní rychlost je jedním z primárních požadavků Evropské úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod. Cílem návrhu je maximální zrychlení trestního řízení a zajištění skutečně pružného a efektivního modelu. Novelu na podzim posoudí poslanecká sněmovna. Pokud bude zákon na své pouti legislativním procesem úspěšný, měl by vejít v účinnost v polovině příštího roku.

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,250 24,330
USD 22,270 22,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články