Vnitřní audity na ústředí ČOI ukončeny

28. 5. 2007 – 17:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vnitřní audity na ústředí ČOI ukončeny
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Po kontrolách trvajících několik týdnů byly novému vedení České obchodní inspekce předány závěrečné zprávy z kontroly autoparku ústředí inspektorátu a z kontroly centrálního skladu padělků zabraných ČOI v Bečvárech.

Auditorská zpráva o využívání vozidel pro potřeby ústředního inspektorátu ve svém závěru konstatovala nedodržování vnitřních směrnic uživateli automobilů a z nich vyplývajících povinností, čímž došlo k porušení zásad upravujících užívání majetku státu a k porušení povinností vyplývajících z dalších právních předpisů. Auditorská zpráva zaměřená na centrální sklad padělků konstatovala porušení zákona o finanční kontrole, rozpočtových pravidel při nakládání s rozpočtovými prostředky, porušení zákona o majetku ČR a další porušení. Součástí závěru obou vnitřních auditů je stanovení odpovědnosti konkrétních pracovníků ústředního inspektorátu. Vzhledem k závažnosti zjištění budou tyto zprávy předány v úterý 29. 5. 2007 příslušným orgánům k dalšímu šetření. Po seznámení s výsledky auditů vyslovila ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová politování, že tato zjištění mohou v očích veřejnosti poškozovat i pohled na práci inspektorů oblastních inspektorátů, přestože za uvedené chyby nesou odpovědnost bývalí vedoucí pracovníci ÚI ČOI. I přes toto riziko považuje Jana Příhodová za nutné otevřeně informovat občany o skutečnostech, k nimž kontrola dospěla. [Zdroj: Česká obchodní inspekce]

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,600 23,720
USD 21,780 21,960
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články