Vrtulník, nebo autíčko na vysílačku vás může přijít draho. Díky pokutám!

14. 4. 2014 – 16:37 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vrtulník, nebo autíčko na vysílačku vás může přijít draho. Díky pokutám!
Vyhněte se nákupu rádiem řízených hraček mimo specializované prodejny. Je velmi pravděpodobné, že hračky nabízené v obchodech se smíšeným sortimentem pracují na nepovolených frekvencích, za což může být pokutován uživatel (v případě dítěte jeho zákonný zá | zdroj: NašePeníze.cz

Vyhlédli jste si pro svého potomka auto, letadlo či loď na dálkové ovládání? Pak byste měli vědět, že se taková hračka může řádně prodražit. Stačí k tomu, aby prodávající nesplnil povinnosti stanovené předpisy pro rádiem řízené modely. Pokud totiž ovladač hračky vysílá na jiné než povolené frekvenci, může taková „zábava“ skončit pro uživatele vysokou pokutou od Českého telekomunikačního úřadu.

Kontroly opakovaně prováděné inspektorátem České obchodní inspekce v Ústeckém a Libereckém kraji v uplynulém období prokázaly, že rádiem řízené modely provozované na frekvencích, které v ČR nejsou určeny pro hračky, jsou stále v prodeji. Spotřebitelé by si proto měli ve vlastním zájmu ověřovat údaj o vysílací frekvenci, kterou zakupovaný RC-model používá.

Společná březnová kontrola České obchodní inspekce a Českého telekomunikačního úřadu v pohraničních obcích Petrovice a Hřensko byla zaměřena na prodej radiových vysílacích zařízení. Jejím cílem bylo monitorování trhu s dálkově ovládanými hračkami a současně ověření, zda nabízené RC-výrobky pracují v povolených frekvenčních pásmech 27, 35 a 40 MHz a též 2,4 GHz, vyhrazených pro tyto účely Českým telekomunikačním úřadem.

Hračky a RC modely patří mezi stanovené výrobky, které musejí splňovat kromě ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.), také požadavky dvou nařízení vlády, a to na hračky a na rádiová a telekomunikační koncová zařízení. Výrobek musí být opatřen označením CE, a to jak přímo na výrobku, tak i na obalu a v průvodní dokumentaci. Ke každé dálkově ovládané hračce musí být přiloženo prohlášení o shodě a výrobek musí používat frekvenci, která je v souladu s předpisy vydanými Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ).

Pro provoz RC modelů jsou Českým telekomunikačním úřadem vyhrazena frekvenční pásma 27 a 40 MHz, dále 2,4 GHz a kmitočet 35 MHz pro letecké modely. Pokud je hračka konstruována tak, že pracuje mimo tato vyhrazená pásma, nelze vyloučit, že její provoz může způsobit rušení v pásmu, které je určeno pro jiné účely. Uživateli takového zařízení, bez individuálního povolení k provozu vydaného ČTÚ, hrozí v případě prokázaného rušení pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

U tří kontrolovaných prodejců bylo prověřeno s využitím měřícího zařízení ČTÚ celkem 11 rádiem řízených modelů hraček. Žádný z těchto výrobků nebyl opatřen evropskou značkou shody CE ani nebyl vybaven prohlášením o shodě. Dále bylo zjištěno, že 3 výrobky pracují mimo vyhrazená pásma (zjištěná frekvence 45 a 49 MHz). Na 11 výrobků v celkové hodnotě 5250 Kč vydali inspektoři zákaz další distribuce. Kontrolovaným subjektům byly za porušení výše uvedených právních předpisů uloženy na místě pokuty v celkové výši 6000 Kč. Vzhledem k zjištěným nedostatkům bude Česká obchodní inspekce v kontrolách s tímto zaměřením pokračovat.
 
Česká obchodní inspekce používá při kontrole výrobků s dálkovým ovládáním spektrální analyzátory. Tato zařízení spolehlivě zjistí, zda konkrétní hračka nebo jiný rádiem řízený výrobek nepracuje mimo určené frekvenční pásmo. S pomocí těchto analyzátorů byly již zjištěny různé modely dálkově ovládaných hraček, pracujících na frekvencích přidělených jiným uživatelů, např. televiznímu nebo rozhlasového vysílání, necivilní taktické komunikaci nebo i sloužících armádním účelům.

Rady zákazníkům

Vyhněte se nákupu rádiem řízených hraček mimo specializované prodejny. Je velmi pravděpodobné, že hračky nabízené v obchodech se smíšeným sortimentem pracují na nepovolených frekvencích, za což může být pokutován uživatel (v případě dítěte jeho zákonný zástupce).

Nekupujte rádiem řízené hračky bez přiloženého ES prohlášení o shodě nebo bez funkčního odkazu na internetové stránky, kde lze plnou verzi tohoto ES prohlášení získat. Identifikace zařízení na prohlášení o shodě (v originále EC Declarations of Conformity with requirements 1999/5/EC - R&TTE directive) musí odpovídat názvu prodávaného výrobku.

Při výběru hračky na dálkové ovládání si sami ověřte, na jaké frekvenci pracuje! U neleteckých modelů nekupujte výrobky bez označení vysílací frekvencí, ani výrobky s deklarovanou frekvencí 45 až 85 MHz nebo 35 MHz (tento kmitočet je vyhrazen pouze pro létající modely). A i v případě že budou rádiem řízené modely označeny správnými frekvencemi 27 MHz, 40 MHz, 2,4 GHz, resp. 35 MHz u leteckých modelů, buďte si vědomi toho, že u levných neznačkových hraček nebývá obvykle předepsaný kmitočet výrobcem dodržen a ovladač často vyzařuje i mimo povolený frekvenční rozsah.

Nekupujte anonymní hračky (neoznačené jménem výrobce, zemí původu apod.). Před koupí jakékoliv hračky si ověřte, zda je opatřena informací o výrobci nebo dovozci, případně distributorovi.

Hračka na dálkové ovládání vyžaduje vybavení návodem či pokyny k obsluze a údržbě, a to v češtině – hračky bez označení CE, českých návodů a instrukcí nekupujte!

Dbejte také na to, aby hračka nebyla příliš hlučná! Limit pro hračky, které se nepřikládají k uchu, je 115 dB. Při hlučnosti převyšující 110 dB musí být na výrobku uvedeno upozornění: „Nepoužívejte těsně u ucha, může poškodit sluch!“

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,320 25,440
USD 23,320 23,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články