Výbor pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě

11. 10. 2007 – 0:05 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Výbor pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Výbor pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě byl zřízen Radou vlády pro rovné příležitostí žen a mužů 13. září 2007.

Dnes se sešel k ustavujícímu jednání a rozhodl o vedení výboru i základních cílech a prioritách. Kromě politiků ve výboru budou pracovat experti, zástupci resortů, neziskového sektoru, samospráv a obcí. Výbor povede místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Lucie Talmanová, místopředsedkyní výboru se stala prezidentka sítě mateřských center Rut Kolínská. Na dnešním jednání byly určeny základní cíle a priority nového výboru. Jeho hlavním cílem bude podpora rodiny a odstranění profesního znevýhodnění těch, kdo se větší mírou angažují ve výchově dětí či péči o rodinné příslušníky. Především ženy často mají delší kariérní žebříček, protože musí skloubit profesní život s výchovou dětí či péčí o starší nebo nesoběstačné rodinné příslušníky. Výbor má ambici být nápomocný snahám MPSV v oblasti snížení délky přerušení pracovní dráhy za pomoci nabídky služeb péče o dítě, flexibilních pracovních úvazků a dalších připravovaných opatření. Bude podporovat i aktivnější zapojení mužů do rodinného života, především při výchově potomků. První akce výboru proběhne koncem října a bude spočívat v testování hl. m. Prahy z hlediska rodiny s dětmi – maminky či tatínci s kočárkem, kteří se v běžný pracovní den vydají na úřady, k lékaři či za kulturou s využitím městské hromadné dopravy či dalších služeb města. Procházky hlavním městem se zúčastní nejen matky a otcové s kočárkem, včetně předsedkyně výboru pro slaďování Lucie Talmanové, ale také ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková či prezidentka sítě mateřských center Rut Kolínská. „Smyslem akce je na vlastní kůži vyzkoušet, jak je naše městské prostředí vstřícné a přátelské vůči rodičům s malými dětmi“, řekla ministryně Džamila Stehlíková.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články