Vyhněte se exekuci, není to nic příjemného

13. 4. 2007 – 15:23 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vyhněte se exekuci, není to nic příjemného
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V roce 2006 bylo nově nařízeno 309 457 soudních exekucí oproti 270 844 exekucím nařízeným v roce 2005. Meziroční nárůst tak představuje 14%. To je výrazně méně než v roce 2005, kdy oproti roku 2004 narostl počet nově nařízených exekucí o 74%. Rekordní byl oproti tomu nárůst počtu skončených exekucí – v roce 2006 vzrostl o 68%.

„V loňském roce měl počet nově nařízených exekucí nejnižší dynamiku od roku 2001, kdy v českém právním řádu začal institut soudních exekucí fungovat. Důvody spatřujeme v tom, že v předchozích letech byl v zásadě vyčerpán nahromaděný potenciál drobných pohledávek od věřitelů jako zdravotní pojišťovny, dopravní podniky, distributoři energií, vodárenství, telekomunikační operátoři a další. Naopak zjevně nedošlo k situaci, že by lidé ve větším měřítku nebyli schopni splácet své úvěry u bank a splátkových prodejců,“ řekl dnes JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory České republiky. Počet skončených exekucí narostl v loňském roce o bezmála 45 000 na celkem 111 170 (tj. nárůst o 75%). I v tomto ohledu se jedná rekord – je to nejvíce za celou dobu existence soudních exekucí v absolutních i relativních číslech. „Takto vysoký počet skončených exekucí svědčí o zvyšující se efektivitě jak exekutorských úřadů, tak i soudů a správních orgánů,“ uvedl dále Podkonický. V současné době také probíhá zkušební provoz Centrální evidence exekucí. Její spuštění exekutorská komora očekává ve druhé polovině letošního roku. „Bude se jednat o velmi jednoduchý a rychlý nástroj prověření obchodního partnera či zákazníka. Databáze bude přístupná komukoliv po zaplacení nízkého poplatku za dotaz,“ prohlásil prezident Exekutorské komory ČR. Vznik centrální evidence provázela celá řada legislativních a organizačních nejasností, které se podařilo vyřešit v loňském roce novelou exekutorského tarifu (vyhl. Ministerstva spravedlnosti 330/2001 Sb. změnou 291/2006 Sb. s účinností ke dni 1. srpna 2006). I v loňském roce pokračoval velmi příznivý vývoj v počtu stížností a podnětů, kterými si účastníci řízení stěžují na postup soudního exekutora. Za celý rok 2006 bylo proti postupu soudního exekutora podáno pouze 517 stížností nebo podnětů (v roce 2005 to bylo 658). Počet exekucí napadených stěžovateli v roce 2006 představuje pouze 0,17% z počtu nařízených soudních exekucí (v roce 2005 to bylo 0,24%, v roce 2003 0,31%). V meziročním srovnání poměru k počtu nařízených exekucí to představuje pokles o 29%! V roce 2006 bylo podáno 22 kárných žalob kárných žalob (z toho 5 podáno ministrem spravedlnosti), což je v porovnání s rokem 2005, kdy bylo podáno 28 žalob, pokles o 22%. Jeden soudní exekutor byl rozhodnutím ministra spravedlnosti odvolán z exekutorského úřadu. Podrobnosti k případu není Exekutorská komora ČR oprávněna sdělit.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články