Výhody a nevýhody investičních certifikátů

10. 12. 2007 – 16:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Výhody a nevýhody investičních certifikátů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dnes Vám v našem investičním seriálu představíme, Jaké jsou výhody a nevýhody investičních certifikátů. Každý druh certifikátu přináší odlišné šance. Spektrum investičních certifikátů začíná u produktů, které jsou schopny investorům umožnit investice s částečnou nebo plnou rizikovou ochranou přes produkty, kde se dá riziko regulovat až k produktům, které nabízejí nadproporcionální výnosy.

Seriál: Investiční certifikáty Investiční certifikáty: Co jsou investiční certifikáty a jak vznikly Tím, že investor může využívat produktů, prostřednictvím kterých je schopen si významnou měrou regulovat své riziko a výnos, se tyto investice jeví jako zajimavější než přímé investice do akcií. Nejvýznamější roli hrají v tomto směru především discontované, bonusové a express certifikáty, které později také představíme. Ikdyž mají certifikáty spoustu výhod pojďme se ale také zaměřit na na jejich negativní stránky. Tržní riziko: U investičních certifikátů podstupujeme stejné tržní riziko jako u ostaních forem investic jako jsou například akcie, fondy atd.. To platí rovněž pro investiční certifikáty s omezeným rizikem jako jsou diskontové nebo bonusové certifikáty neboť v případě opravdu silného propadu ani velká riziková ochrana nepomůže.Vyjímku ovšem tvoří garantované certifikáty u kterých je ve splatnosti vyplacena garantovaná a dopředu známá částka. Riziko emitenta (od koho certifikát kupujeme): Certifikáty zpravidla vydávají většinou velké bankovní instituce nebo spořitelny. Ti co investiční certifikáty vydávají se nazývají emitenti. Zřetel je třeba brát na bonitu dané banky (emitenta) a to zvláště při dlouhodobějších investičních horizontech. Je důležité si uvědomit, že certifikát je ve skutečnosti dlužní úpis, který vydává banka a v případě banky s nízkou bonitou stoupá riziko, že daný úpis nebude splacen. U velkých bank se ještě v historii vydávání certifikátů nestalo, že by nějaká certifikát nesplatila. Tzn., vždy si raději vyberte zdravou a silnou banku. Pomoci by Vám přitom mohly nezávislé ratingové agentury, jako jsou Standard & Poors, Fitch nebo Moody´s, které pravidelně prověřují jejich bonitu a udělují bankám příslušné ratingové stupně. Čím vyšší stupeň, tím zdravější banka. Měnové riziko: Jelikož se většina investičních certifikátů obchoduje na burze v Německu a jejich nákupní a prodejní ceny se udávají v EUR, tak pro investory z ČR vzniká měnové riziko EUR/CZK. Je třeba si ovšem uvědomit, že si díky certifikátu můžeme například nakoupit takzvaný quanto certifikát. Tento certifikát nám poskytne měnovou ochranu při investici, kde je podkladovým aktivem třeba index jiné země anebo akcie. Můžeme třeba nakoupit quanto certifikát na japonský index Nikkei a již nepodstupujeme měnové riziko japonské měny YENu ale pouze EUR/CZK. Netransparentnost: Investiční certifikáty jsou finanční deriváty, které vznikají různými konstrukcemi nebo kombinacemi opcí. Tyto kombinace pak umožňují bankám nabídnout i drobným investorům specifické investiční produkty. Tyto kombinace ale vnášejí do světa certifikátů určité trhliny v oblasti transparentnosti. Málo jasné je pro běžné investory například oceňování některých typů certfikátů do splatnosti. Většina investorů totiž vůbec netuší z čeho jsou dané certifikáty zkonstruované nebo jaké faktory a jakým způsobem ovlivňují vývoj ceny příslušného certfikátu. Tyto faktory o kterých investor většinou nic netuší mohou v konečném důsledku působit ve prospěch ale rovněž v neprospěch investora. Ostatní nevýhody: Dalšími nevýhodami mohou být u některých typů certifikátů maximální hranice výnosů nebo nevyplácení dividend z podkladových aktiv. Výhody: Regulace rizika: Prostřednictvím tzv. outperformance nebo sprint certifikátů je možné při nezměněném riziku dosahovat nadproporcionálních výnosů. Discontované, bonusové nebo express certifikáty zase naproti tomu umožňují, aby investor vydělal i na stagnujících trzích. Flexibilita: Indexové certifikáty otevírají cesty téměř ke kterémukoliv trhu na světě. Investice do certifikátů jsou opravdu hodně flexibilní. V jednu chvíli můžeme investovat v Kazachstánu a za vteřinu již investujeme třeba v Brazílii. S certifikáty je možné vydělávat jak na rostoucích tak stagnujících ale dokonce i klesajících trzích. Což s fondy jde jen těžko. Likvidita: Nezanedbatelnou výhodou je rovněž likvidita, která je garantována emitenty (vydavately) certifikátů. Těmito emitenty jsou nadnárodní banky, které vytvářejí pro investory přehledné a transparentní prostředí. To platí především pro komodity a měnové trhy. Dostupnost: Jelikož pořizovací ceny certifikátů se pohybují většinou v jednotkách a desítkách jednotek EUR, tak jsou tyto investice přístupné i široké investorské veřejnosti. Daňová stránka: Stejně jako u jiných cenných papír, tak i u certifikátů platí 6 měsíční daňový test. Po uplynutí této spekulační doby zisky z certifikátů nepodléhají certifikáty srážkové dani. .= Ikdyž zde bylo vyjmenováno spousty výhod, nevýhod a rizik spojených s investičními certifikáty jejich největší předností je úspora nákladů ve srovnání s investicí do fondů. To si ovšem představíme až v dalším díle našeho seriálu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články