Výroba biopaliv v ústecké Setuze se rozjíždí

28. 8. 2007 – 13:19 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Výroba biopaliv v ústecké Setuze se rozjíždí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministr zemědělství Petr Gandalovič v doprovodu ústeckého hejtmana Jiřího Šulce, senátora Pavla Sušického spolu s generálním ředitelem SETUZY Martinem Procházkou a předsedou představenstva Radovanem Mackem slavnostně přestřihl pásku přímo v prostoru nových výrobních technologií.

Při svém krátkém projevu pozitivně zhodnotil jak výstavbu samotných objektů, tak především stávající stabilizaci firmy. Jak dodal ministr zemědělství Petr Gandalovič, symbolika najetí výroby na plný výkon je umocněna datem 1. září , kdy se podle platné úpravy zákona o ochraně ovzduší začínají do nafty přimíchávat dvě procenta zmíněného biopaliva. Firma zahájila zkušební provoz 16. května na základě souhlasu Magistrátu města Ústí nad Labem. Do jeho ukončení musí prokázat nejen technologické parametry výroby, ale také dané parametry ekologické, jako jsou emise či hluk. Minimální zátěž ovzduší je dána instalováním spalovačky pachů, přičemž tuhé částice ovzduší nezatěžují vůbec. Ochrana vod je zajištěna oddělením technologické části od veřejné kanalizace, kdy veškeré odpadní vody jsou jímány ve speciálních zásobnících a směřovány na firemní čističku odpadních vod. Hlukovou zátěž minimalizují nízkohlučné chladící věže, které jsou situovány dovnitř areálu firmy. V souvislosti s výstavbou nové výroby v Ústí nad Labem došlo ve firmě rovněž k rekonstrukci velínu a dispečinku hasičského záchranného sboru tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní požadavky. Celá stavba, kterou SETUZA realizuje společně s externím investorem Chemoprojekt Praha, přišla téměř na tři čtvrtě miliardy korun, přičemž čisté investiční náklady dosáhly 650 milionů korun. K zahájení došlo v samotném závěru roku 2005 demolicí objektů v areálu SETUZY. Zbourána byla budova původní mydlárny, jejíž výstavba se datovala do období kolem roku 1890. Za své vzal i objekt provozů kosmetiky z 50. let minulého století. Na výstavbě nových provozů se po dobu 19-ti měsíců podílelo na 900 lidí včetně zástupců zahraničních investorů z Itálie, Belgie i Dánska. Celý provoz výroby biopaliv, který vytvořil 20 nových pracovních míst, je vystavěn z víc jak tisíce tun ocelových konstrukcí, protkán téměř 16-ti kilometry potrubí a je zde umístěno na 200 stacionárních a rotačních strojů. Výroba metylesteru řepkového oleje v Ústí nad Labem je součástí dlouhodobé strategie firmy SETUZA, ve které by zpracování olejnatých semen, produkci olejů a tuků a s tím související oleochemická výroba měly tvořit jednu z páteří výrobních aktivit. Výroba metylesteru v ústeckých provozech navazuje na nedávno dokončené investiční celky jako je lisovna, extrakce a výroba vysoce kvalitního farmaglycerínu. Zatímco v uplynulých dvou letech dodávala SETUZA metylester především na německý a rakouský trh, od září se bude soustředit především na tuzemsko. Orientace na český trh je dána přijetím novely zákona o ochraně ovzduší, která ukládá povinné dvouprocentní přimíchávání biopaliv do pohonných hmot – v případě metylesteru do nafty. Zkušenosti s výrobou metylesteru řepkového oleje v tuzemsku má SETUZA od jeho prvopočátků. Provozy v Olomouci, tehdy ještě pod značkou Milo Olomouc, zahájily výrobu jako jedny z prvních v roce 1993. Dnes produkují na 50 tisíc tun MEŘO ročně, přičemž firma nyní pracuje na dalším navýšení kapacity.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,680 23,780
USD 21,980 22,100
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články