Vyšší minimální mzda i přídavky na děti. Tohle mění v roce 2018

1. 1. 2018 – 8:00 | Naše peníze | red | Diskuze:

Vyšší minimální mzda i přídavky na děti. Tohle mění v roce 2018
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

S rokem 2018 přichází i řada změn. Již od ledna bude mít více českých rodin šanci dosáhnout na přídavky na děti, rodičovské příspěvky bude možné čerpat rychleji a zvýší se i důchody nebo minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, takzvaná otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

Vyšší minimální a zaručená mzda

Minimální mzda se zvyšuje z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda se zvýší z 66 Kč na 73,20 Kč.

Vyšší důchody

Důchody se v průměru zvýší o 475 Kč. Základní výměra se zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč. Procentní výměra se zvyšuje o 3,5 procenta.

Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku

Díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou částku příspěvku ve výši 220 000 Kč bude tak možné vyčerpat mnohem rychleji.

Zruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). Celou částku rodičovského příspěvku tak budete moci čerpat za kratší dobu než v současnosti (až 6 měsíců).

Ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.

Rodiče dvojčat a vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto současných 220 000 Kč půjde nově o 330 000 Kč, což se týká i rodičů dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost o rodičovský příspěvek.

Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše čerpání rodičovského příspěvku lze provést kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled. Bez podání žádosti o změnu volby nebude výše rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné výši jako v prosinci 2017.

Vyšší přídavky na dítě

Rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima.

Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 Kč pro děti pracujících rodičů. To znamená, že alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem.

Přídavky na dítě tak nově budou činit 800, 910 a 1 000 Kč měsíčně podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních částkách.

Vyšší nemocenské dávky

Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky.

TIP: Změny od ledna: Vyšší nemocenská, ošetřovné a nově otcovská dovolená

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Zavádí se s účinností od 1. února 2018. Cílem je umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném období krátce po porodu.

Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů.

Nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo sedmi let věku.

Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení.

Podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude možné sice až od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tedy 21. prosince 2017 nebo později.

Dlouhodobé ošetřovné

Zavádí se s účinností od 1. června 2018. Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.

Nárok vzniká, pokud u ošetřovaného došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů.

Ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě. Tato osoba dále nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost.

Dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění nemocného z nemocnice.

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí jednoho roku od skončení předchozí dlouhodobé péče. Zaměstnavatelé nemohou zaměstnanci odmítnout udělení volna k účelu ošetřování nebo jej propustit po dobu ošetřování.

Pojistné a sociální zabezpečení

Minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7 495 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 189 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 998 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 876 Kč.

Kam dál? Pacienty čekají od ledna změny. Nižší doplatky za léky a zákaz plomb!

Zdroje:
MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články