Vyšší plat o 1 000 Kč, nebo příspěvek na důchod?

5. 5. 2017 – 0:00 | Penze | red | Diskuze:

Vyšší plat o 1 000 Kč, nebo příspěvek na důchod?
zdroj: freeimages.com

Mnozí zaměstnavatelé přispívají svým zaměstnancům na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. Je výhodnější příspěvek, nebo zvýšení mzdy?

Příspěvek zaměstnavatele na smlouvu zaměstnance o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je do částky 50 000 Kč za rok 2017 osvobozen od daně z příjmu fyzických osob a   povinného pojistného. Z příspěvku zaměstnavatele do limitu na smlouvu o penzijním připojištění nebo smlouvu o doplňkovém penzijním spoření neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění ani zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Do souhrnného limitu 50 tis. Kč pro daňové osvobození se započítávají i příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění.

Na praktickém příkladu si ukážeme, jak je s ohledem na finanční zajištění na penzi výhodné spořit si na penzi prostřednictvím zaměstnavatele než mít o stejnou částku vyšší hrubou mzdu.

Příspěvek na penzijní smlouvy

V prvním případě budeme počítat, že osobní vyměřovací základ (průměrná mzda za odpracované roky) paní Novákové bude 28 500 Kč. Zaměstnavatel ji bude spořit na důchod 30 let částkou 1 000 Kč na smlouvu o doplňkovém  penzijním spoření, budeme počítat s průměrným 2,5% ročním zhodnocením. Paní Nováková získá dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu v rozsahu 43 let. Výpočet starobního důchodu provedeme dle výpočtové formule roku 2017.

Měsíční starobní důchod paní Novákové dle výpočtové formule letošního roku bude 13 260 Kč. Když bude paní Nováková pobírat starobní důchod po dobu 24 let, což je průměrná aktuální doba pobírání starobního důchodu v ČR,  tak obdrží souhrnný státní důchod ve výši 3 818 880 Kč. Při výpočtu pro zjednodušení nezohledňujeme valorizaci důchodu.

Pouze příspěvky zaměstnavatele ve výši 1 000 Kč měsíčně si paní Nováková naspoří na důchod částku 533 967 Kč.

Souhrnná vlastní důchodová částka v tomto případě bude 4 352 847 Kč (3 818 880 Kč + 533 967 Kč).

Vyšší příjem od zaměstnavatele

Ve druhém případě bude mít paní Nováková osobní vyměřovací základ ve výši 29 500 Kč. Zaměstnavatel nebude paní Novákové vůbec přispívat na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (má o 1 000 Kč vyšší hrubou mzdu). I v tomto případě získá paní Nováková dobu pojištění v rozsahu 43 let. Protože má paní Nováková o 1 000 Kč vyšší hrubou mzdu, tak si může sama měsíčně spořit na důchod o 680 Kč více, neboť o tuto částku má vyšší měsíční čistou mzdu.

Měsíční státní starobní důchod dle výpočtové formule roku 2017 bude 13 428 Kč. Souhrnný státní důchod za 24 let bude v tomto případě činit 3 867 264 Kč. Opět pro zjednodušení nezohledňujeme valorizaci důchodu.

Díky měsíčnímu příspěvku na smlouvu ve výši 680 Kč si za 30 let naspoří při 2,5% zhodnocení částku 363 097 Kč.

Souhrnná vlastní důchodová částka v tomto případě bude 4 230 361 Kč (3 867 264 Kč + 363 097 Kč).

Pro paní Novákovou je výhodnější první varianta, při které je vlastní zajištění na důchod vyšší o 122 486 Kč (4 352 847 Kč – 4 230 361 Kč).

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,330
USD 23,540 23,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články