Za co utrácejí turisté v ČR?

5. 7. 2007 – 9:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Za co utrácejí turisté v ČR?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Z výzkumu vyplývá, že celkový počet zahraničních návštěvníků v roce 2006 dosáhl 21 milionů osob. Průměrné výdaje zahraničních turistů v roce 2006 na osobu a den činily 2 450 Kč, u jednodenních návštěvníků 2 100 Kč. Nejčastěji k nám v roce 2006 přicestovali obyvatelé sousedních států, především Němci (39 %).

Na druhém místě se umístili Poláci (14 %), následováni Slováky (11 %). Zahraniční turisté se zdrželi v průměru šest dní, nejčastěji v hotelích, pětina se ubytovala bezplatně. Hlavním důvodem návštěvy ČR byly nákupy, rekreace a zábava. Největší zájem byl o Prahu, příhraniční nákupní místa a turisticky zajímavá místa. Většina zahraničních návštěvníků zhodnotila návštěvu ČR pozitivně. Ministerstvo pro místní rozvoj na tiskové konferenci prezentovalo výsledky exkluzivního výzkumu o příjezdovém cestovním ruchu, jehož cílem je získat podrobné informace o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků České republiky, výši a struktuře jejich výdajů a důvodech návštěvy. Výzkum odpovídá např. na otázku kdo a proč k nám jezdí na jednodenní „výlety“ a kolik přitom utratí. Získaná data jsou zveřejňována po čtvrtletích a jsou využívána Českým statistickým úřadem pro sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu a také Českou národní bankou . Výzkum se tak stává možným zajímavým zdrojem informací i pro kraje a jejich strategie rozvoje cestovního ruchu. Cestovní ruch má značný význam pro ekonomiku České republiky – lze ho vyčíslit výší devizových příjmů ČR z příjezdového cestovního ruchu. V roce 2006 tyto příjmy dosáhly hodnoty 113,1 mld. Kč. Devizové příjmy z cestovního ruchu pozitivně ovlivňují platební bilanci ČR, zejména bilanci služeb. V roce 2006 dosáhlo saldo devizových příjmů z cestovního ruchu 53 mld. Kč a podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na devizových příjmech ze služeb činil 38 %. Na exportu se v roce 2006 devizové příjmy z cestovního ruchu podílely 5,3 %. Cestovní ruch je rychle rostoucí odvětví, které má velký vliv na regionální rozvoj a významně přispívá k vytváření pracovních příležitosti, a to i pro občany s nižší kvalifikací. Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje rozvoj cestovního ruchu od 2. poloviny 90. let. Výzkum probíhá od roku 2005 a pro MMR ČR jej provádí společnost STEM/MARK

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,950 23,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články