Zachvátí český trh pančovaný benzín a nafta?

5. 8. 2009 – 1:27 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zachvátí český trh pančovaný benzín a nafta?
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Kvalita pohonných hmot na tuzemském trhu se v posledním půlroce zhoršila – a ve druhé polovině roku by mohla být ještě horší. Od zdrojů blízkých ČOI PETROLmedia zjistila, že ve druhé polovině letošního roku inspekce plánuje snížit počet odebíraných vzorků na minimum.

Sníží ČOI odběry?

Zatímco v loňském roce inspekce odebrala celkem 2 429 vzorků a podobné množství výrazně převyšující minimální množství odebírala i v dřívějších letech, letos údajně plánuje snížit odběry na 1 800 vzorků, tedy nejnižší možné zákonem dané množství. Během letošního prvního pololetí však ČOI odebrala už1344 vzorků, takže na druhé pololetí jich zbývá pouze necelých 500. V nadcházejících měsících by inspekce tedy nemusela odebrat ani stovku vzorků měsíčně.

- Kvalita pohonných hmot byla v červnu mírně lepší, horší je však nafta
-
Češi nakupují více benzinu a nafty u hypermarketů

Záměrem inspekce je údajně ušetřit peníze. V situaci, kdy dochází k prudkému nárůstu pančování pohonných hmot, by tak ČOI dělala opak toho, než jak by měla reagovat – totiž zvýšit množství odebraných vzorků pohonných hmot. V roce 2005, kdy výrazně poklesla kvalita pohonných hmot, ČOI jednorázově zvýšila odběry na ročních cca 3 300 a současně zveřejnila prodejce nekvalitních paliv. Následně výrazně chybovost poklesla.

Pokles odebíraných vzorků odebíraných inspekcí je už znát. Zatímco v dubnu inspektoři odebrali u tuzemských čerpaček 279 vzorků pohonných hmot, v květnu to bylo jen 195 a v červnu už pouze 128 vzorků. „Tento pokles počtu odebraných vzorků je neplánovaný,“ komentovala snížení počtu vzorků ředitelka České obchodní inspekce Jana Příhodová.

Ředitelka ČOI o poklesu kontrol neví

Šéfka obchodní inspekce o žádném plánovaném poklesu počtu kontrol neví. „Minimální počet 1 800 odebraných se vždy překročil a jsem přesvědčena, že tomu tak bude i v letošním roce,“ uvádí Příhodová. „Na otázku, zda dojde v příštích měsících k nárůstu nebo poklesu počtu odebraných vzorků, nedokáži odpovědět. Vývoj záleží na mnoha faktorech, které přímo neovlivňuji,“ dodala. Mezi tyto faktory patří například počet podnětů na kontrolu čerpacích stanic přijatých od veřejnosti nebo množství opakovaných odběrů. „Počet odebraných vzorků v jednotlivých měsících záleží také na rozhodnutí ředitelů krajských inspektorátů,“ upozorňuje Příhodová. Žádné rozhodnutí o snížení počtu vzorků ředitelka inspekce údajně nedala.

Úspory na nesprávném místě

Za iniciativou obchodní inspekce má údajně stát snaha ušetřit peníze. Rozhodnutí o snížení kontrol přitom padlo na půdě samotné inspekce, nepřišlo od nadřízeného orgánu – ministerstva průmyslu a obchodu. „Ministerstvo průmyslu není orgánem, který by České obchodní inspekci nařizoval zvýšení nebo snížení počtu odebraných vzorků. Rozhodnutí je záležitostí samotné inspekce,“ uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Bartovský. Inspekce sice ušetří peníze za kontroly pohonných hmot, problémem však je, že se takové šetření může státu dost prodražit. Na chybějící kontroly ve svém důsledku bude doplácet jak životní prostředí a motoristé, tak i státní kasa, které uniknou příjmy z daní.

Počet kontrol u čerpacích stanic by už za rok mohla ustálit novela vyhlášky, kterou připravuje ministerstvo průmyslu. Novela by měla navýšit minimální počet inspektory odebraných vzorků na 2300. Obchodní inspekce by tak nemohla snížit množství odebraných vzorků pod tento počet. S navýšením odběrů by se pak přirozeně zvýšil rozpočet určený na kontroly vzorků pohonných hmot. „V současnosti tento rozpočet činí zhruba 25 milionů korun. Tento finanční limit musíme dodržovat,“ dodává Příhodová. Podle Podrazila by mohla být novela platná za rok, nejpozději pak od ledna 2011.

Míra pančování vzroste

V důsledku snížení počtu odebíraných vzorků paliv vzroste míra pančování pohonných hmot. Upozorňují na to odborníci. Míra pančování pohonných hmot totiž přímo závisí na počtu odebraných vzorků kontrolory z ČOI a na postizích za paliva nesplňující jakostní normy. „Čerpací stanice firem sdružených v ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu – pozn. redakce) mají vlastní kontrolní systémy kvality paliv. Čerpací stanice mimo ČAPPO mohou snížení počtu odběrů zneužít,“ uvádí například generální sekretář ČAPPO Miloš Podrazil. „V případě snížení počtu odebíraných vzorků bude logicky menší pravděpodobnost nalezení závady u pohonných hmot. U neukázněných firem mohou závady u paliv vzrůst, a to jak v počtu odchylek, tak v jejich závažnosti,“ upozorňuje Václav Loula, ředitel jakosti pohonných hmot v Benzině.

Když už by mělo dojít ke snížení odběrů vzorků, mělo by dojít k přehodnocení zjišťovaných ukazatelů u jednotlivých vzorků paliv. „Obchodní inspekce by se v situaci šetření měla zaměřit spíše na snížení počtu testovaných parametrů a zjišťování těch nejdůležitějších ukazatelů indikujících vážné porušení norem. Vždycky je lepší, když budou inspektoři vidět,“ říká Loula. Kontrolovat by se podle něho tolik nemusel tlak par u benzinu a u nafty bod vzplanutí, který je inspekcí historicky vůbec nejčastější zjišťovanou závadou u pohonných hmot. V bodu vzplanutí je zjištěna v drtivé většině odchylek od normy jen drobná odchylka, ukazující na technologickou nekázeň při manipulaci s pohonnými hmotami – nižší bod vzplanutí nijak neovlivňuje chod vznětového motoru.

Razantní nárůst závažných pochybení

Kontroloři ČOI od letošního března zjistili razantní nárůst počtu závažných odchylek u obou paliv - jak u benzinů, tak u motorové nafty. Zvláště se zhoršila jakost benzinů. Zatímco v loňském roce činil podíl závadných vzorků u benzinu 1,8 procenta, během dubna, května a června letošního roku zjištěné odchylky průměrně dosahují 6 procent.

Ještě v lednu a únoru nezjistila ČOI u více jak 500 odebraných vzorků pohonných hmot žádnou vážnou odchylku od normy. Během dubna a května však už inspektoři zjistili u 474 odebraných vzorků celkem 21 závažných odchylek. Během června sice počet vzorků paliv s vážnou odchylkou klesl na nulu, inspekce však odebrala v síti 3 578 veřejných stanic velice nízký počet vzorků, pouze 128. Navíc někteří odborníci ČOI podezřívají, že odběry provádí z pohodlnosti u čerpacích stanic, kde neočekává problémy.

Ředitelka České obchodní inspekce nárůst počtu závažných vzorků zpochybňuje. „Není možné jednoznačně konstatovat, že došlo k nárůstu vzorků s nekvalitní pohonnou hmotou. Dlouhodobé statistiky ukazují srovnatelnost těchto výsledků, kdy se někdy jedná o pokles nalezených čerpacích stanic s nekvalitním palivem a jindy se jich objeví více,“ říká ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová.

V naftě síra…

Výsledky kontrol kvality paliv, které provedla ČOI, napovídají, že pančování se na trhu už rozmáhá. Z chemických analýz vzorků odebraných během dubna a května vyplývá, že ve zjištěných závadných vzorcích pohonných hmot se objevují látky, které nemají v benzinu nebo naftě co dělat. Zjištěný vysoký obsah síry v motorové naftě a nevyhovující hustota a destilační zkouška nafty napovídá o přítomnosti těžkého nebo lehkého topného oleje. „Těžko se dá ale usuzovat, o jaké produkty konkrétně se jedná,“ podotýká nezávislý expert na automobilová paliva Vladimír Matějovský.

Velmi závažný je právě vysoký podíl síry v naftě. Zatímco norma od letošního roku stanovuje maximální obsah síry v pohonných hmotách na 10 miligramů na kilogram paliva, inspektoři běžně objevili u nafty hodnoty, které překročily normu více jak dvacetkrát. U jednoho vzorku nafty z dubna naměřili obsah síry dokonce 946 miligramů na kilogram. Vysoký obsah síry v naftě způsobuje nejen zvýšení emisí oxidu siřičitého, který v atmosféře následně způsobuje takzvané kyselé deště, ale vysoký obsah síry negativně působí i na vozy s katalyzátorem. V případě přítomnosti topného oleje v naftě může dojít kvůli vyššímu obsahu vody a mechanických nečistot až k poškození motoru vozidla.

V benzinu toluen …

Také v benzínu byla indikována přítomnost nežádoucích příměsí. Nejčastější vážnou závadou u vzorků odebraných ČOI byl v poslední době neodpovídající obsah aromátů a nižší oktanové číslo, než jaké má benzin mít. Tyto nedostatky podle odborníků indikují možnou přítomnost toluenu a technického benzinu. Přesné chemické složení by však zjistil až podrobný rozbor. Zatímco technický benzin snižuje oktanové číslo, toluen, který je v určitém množství v benzinu přítomen vždycky, jej zase zvyšuje. Toluen se však v zážehovém motoru špatně spaluje – z výfuku lítají saze – navíc se může ucpat katalyzátor. Přítomnost většího množství technického benzinu v motoru zase může způsobit silné klepání a pokud řidič pokračuje v jízdě, tak i zadření motoru.

Auta netáhnou …

Jak reagují auta při jízdě po natankování pančovaných paliv, vypovídají příspěvky v diskuzích na internetu a také reportáže televize Prima s řadou poškozených řidičů, kteří nechali v servisech díky pančovaným pohonným hmotám desetitisíce korun za opravy svých vozidel. Nekvalitní pohonná hmota se může projevit zvýšenou spotřebou, špatným volnoběhem, úbytkem výkonu patrným zvláště při jízdě do prudkých nebo táhlých kopců. Ještě horší dopady však může mít přidávání topných olejů do nafty a technického benzinu, toluenu nebo acetonu do benzinu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články