Začíná topná sezóna, jak topit nejlevněji?

24. 10. 2011 – 22:49 | Energie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Začíná topná sezóna, jak topit nejlevněji?
Dalším způsobem snížení spotřeby je využití stávajícího tepla vydýchaného vzduchu k předehřevu studeného vzduchu, který je do domu přiváděn, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Vyplatí se topit plynem, elektrikou nebo dokonce uhlím? A jak si stojí v porovnání tepelná čerpadla? Zvolit novou topnou soustavu před zimou nejspíš již nestihnete… ale přinejmenším zvážit možnosti úspor za to stojí.

Při porovnávání nákladů různých typů vytápění si musíme nejdříve uvědomit, že konečná cena, kterou zaplatíme za spotřebu tepla, není závislá pouze na druhu paliva a nákladů na koupi celého systému, ale hlavně na izolačních vlastnostech domu. Pro snížení spotřeby energie na vytápění existují tři základní způsoby. (Pokud nebereme v úvahu snižování vnitřní teploty a další „drastická“ opatření.)

U termo-izolačních vlastností domu záleží na druhu materiálu a technikách, kterých bylo použito při jeho stavbě. Jedná se o šíři obvodového zdiva, druh a šíři izolačních materiálů použitých v omítkách, podlaze a stropech, izolaci střechy, druh oken atd.

Nejvíce tepla uniká tzv. tepelnými mosty, které vznikají hlavně u oken a na střeše. Tyto úniky můžeme snížit použitím více sklených či více komorových oken a použitím nadkrovové izolace. Z těchto všech faktorů můžeme určit tepelnou náročnost domu.

Rozlišujeme mezi 4 druhy domů podle termo-izolačních vlastností: domy „vyhovující“, „úsporné“, „nízkoenergetické“ a „pasivní“. Vyhovující dům odpovídá spotřebě tepla cca 90 kWh/m2rok a vyhovuje tepelné normě „CSN 73 0540-02 Tepelná ochrana budov“. Úsporný dům odpovídá spotřebě tepla cca 80 kWh/m2rok a nalézá se na doporučených hodnotách normy „CSN 73 0504-02“. Nízkoenergetický dům spotřebuje cca 35 kWh/m2rok a pasivní se dostává do hodnot pod 15 kWh/m2rok.

Dalším způsobem snížení spotřeby je využití stávajícího tepla vydýchaného vzduchu k předehřevu studeného vzduchu, který je do domu přiváděn. Tohoto efektu lze dosáhnout pomocí použití řízeného větrání s rekuperací tepla.

Až třetím způsobem snížení nákladů vytápění je výběr systému vytápění domu. Existuje celá řada systémů vytápění, které lze použít. Pro příklad s výpočty nákladů vytápění je počítáno s úsporným domem o podlahové ploše 150 m2, tudíž celková spotřeba domu za teplo je 12 MWh/rok.

Tabulka 1: Srovnání nákladů vytápění a pořízení topných soustav

Druh paliva

výhřevnost

Cena paliva/kg

Spalovací zařízení + účinnost

Cena tepla Kč/kWh

Spotřeba paliva za rok

Cena za rok

údržba

Cena pořízení

Hnědé uhlí

18 MJ/kg

2,9 kg

Kotel na uhlí (55%)

1,05

4364 kg

12 656 Kč

8500 Kč

125 000 Kč

Černé uhlí

23 MJ/kg

4,8 kg

Kotel na uhlí (55%)

1,36

3400 kg

16 321 Kč

8500 Kč

125 000 Kč

Koks

28 MJ/kg

8,5 kg

Kotel na koks (62%)

1,79

2534 kg

21 537 Kč

8500 Kč

125 000 Kč

Dřevo/pelety

17 MJ/kg

4,7 kg

Kotel dřevo (75%)

1,17

2990 kg

14 051 Kč

8500 Kč

125 000 Kč

Plyn

38 MJ/m3

14,66kč/m3 + 297 měsíc

Kotel běžný (89%)

2,04

1426 m3

24 457 Kč

4450 Kč

137 000 Kč

Topný olej

42 MJ/kg

18,5 kg

Kotel na lehký topný olej (89%)

1,78

1156 kg

21 380 Kč

5570 Kč

271 600 Kč

Elektřina – přímotop

 

408 měsíc + 2,4 kWh

Přímotopové panely (98%)

2,87

12245 kWh

34 421 Kč

4000 Kč

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo

Vzduch/voda

       

12 985 Kč

2670 Kč

325 850 Kč

 

Země/voda

       

7 885 Kč

2670 Kč

476 300 Kč

 

Voda/voda

       

7 885 Kč

3560 Kč

574 200 Kč

Zdroj:  vytapeni.tzb-info.cz a vlastní výpočet

K porovnání jednotlivých systémů z dlouhodobého hlediska potřebujeme ještě znát životnost jednotlivých kotlů a kompresorů. U kotlů na fosilní paliva se udává životnost 15 - 20 let. Kotle na dřevo mají životnost 10 - 15 let, kotle na plyn a topný olej mají životnost kolem 20 let. Nejdelší životnost mají tepelná čerpadla - od 20 do 30 let. (Tepelné čerpadlo vzduch-voda ji má kratší, protože musí pracovat více hodin denně. Životnost je tedy 15 - 25 let.) A přímotopy mají životnost kolem 10 let.

-Jakub Mádle | Více na Hypoindex.cz

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články