Začíná topná sezóna, jak topit nejlevněji?

- Energie autor: Redakce NašePeníze.cz

Vyplatí se topit plynem, elektrikou nebo dokonce uhlím? A jak si stojí v porovnání tepelná čerpadla? Zvolit novou topnou soustavu před zimou nejspíš již nestihnete… ale přinejmenším zvážit možnosti úspor za to stojí.

Dalším způsobem snížení spotřeby je využití stávajícího tepla vydýchaného vzduchu k předehřevu studeného vzduchu, který je do domu přiváděn, Foto:SXC

Dalším způsobem snížení spotřeby je využití stávajícího tepla vydýchaného vzduchu k předehřevu studeného vzduchu, který je do domu přiváděn, Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

Při porovnávání nákladů různých typů vytápění si musíme nejdříve uvědomit, že konečná cena, kterou zaplatíme za spotřebu tepla, není závislá pouze na druhu paliva a nákladů na koupi celého systému, ale hlavně na izolačních vlastnostech domu. Pro snížení spotřeby energie na vytápění existují tři základní způsoby. (Pokud nebereme v úvahu snižování vnitřní teploty a další „drastická“ opatření.)

U termo-izolačních vlastností domu záleží na druhu materiálu a technikách, kterých bylo použito při jeho stavbě. Jedná se o šíři obvodového zdiva, druh a šíři izolačních materiálů použitých v omítkách, podlaze a stropech, izolaci střechy, druh oken atd.

Nejvíce tepla uniká tzv. tepelnými mosty, které vznikají hlavně u oken a na střeše. Tyto úniky můžeme snížit použitím více sklených či více komorových oken a použitím nadkrovové izolace. Z těchto všech faktorů můžeme určit tepelnou náročnost domu.

Rozlišujeme mezi 4 druhy domů podle termo-izolačních vlastností: domy „vyhovující“, „úsporné“, „nízkoenergetické“ a „pasivní“. Vyhovující dům odpovídá spotřebě tepla cca 90 kWh/m2rok a vyhovuje tepelné normě „CSN 73 0540-02 Tepelná ochrana budov“. Úsporný dům odpovídá spotřebě tepla cca 80 kWh/m2rok a nalézá se na doporučených hodnotách normy „CSN 73 0504-02“. Nízkoenergetický dům spotřebuje cca 35 kWh/m2rok a pasivní se dostává do hodnot pod 15 kWh/m2rok.

Dalším způsobem snížení spotřeby je využití stávajícího tepla vydýchaného vzduchu k předehřevu studeného vzduchu, který je do domu přiváděn. Tohoto efektu lze dosáhnout pomocí použití řízeného větrání s rekuperací tepla.

Až třetím způsobem snížení nákladů vytápění je výběr systému vytápění domu. Existuje celá řada systémů vytápění, které lze použít. Pro příklad s výpočty nákladů vytápění je počítáno s úsporným domem o podlahové ploše 150 m2, tudíž celková spotřeba domu za teplo je 12 MWh/rok.

Tabulka 1: Srovnání nákladů vytápění a pořízení topných soustav

Druh paliva

výhřevnost

Cena paliva/kg

Spalovací zařízení + účinnost

Cena tepla Kč/kWh

Spotřeba paliva za rok

Cena za rok

údržba

Cena pořízení

Hnědé uhlí

18 MJ/kg

2,9 kg

Kotel na uhlí (55%)

1,05

4364 kg

12 656 Kč

8500 Kč

125 000 Kč

Černé uhlí

23 MJ/kg

4,8 kg

Kotel na uhlí (55%)

1,36

3400 kg

16 321 Kč

8500 Kč

125 000 Kč

Koks

28 MJ/kg

8,5 kg

Kotel na koks (62%)

1,79

2534 kg

21 537 Kč

8500 Kč

125 000 Kč

Dřevo/pelety

17 MJ/kg

4,7 kg

Kotel dřevo (75%)

1,17

2990 kg

14 051 Kč

8500 Kč

125 000 Kč

Plyn

38 MJ/m3

14,66kč/m3 + 297 měsíc

Kotel běžný (89%)

2,04

1426 m3

24 457 Kč

4450 Kč

137 000 Kč

Topný olej

42 MJ/kg

18,5 kg

Kotel na lehký topný olej (89%)

1,78

1156 kg

21 380 Kč

5570 Kč

271 600 Kč

Elektřina – přímotop

 

408 měsíc + 2,4 kWh

Přímotopové panely (98%)

2,87

12245 kWh

34 421 Kč

4000 Kč

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo

Vzduch/voda

       

12 985 Kč

2670 Kč

325 850 Kč

 

Země/voda

       

7 885 Kč

2670 Kč

476 300 Kč

 

Voda/voda

       

7 885 Kč

3560 Kč

574 200 Kč

Zdroj:  vytapeni.tzb-info.cz a vlastní výpočet

K porovnání jednotlivých systémů z dlouhodobého hlediska potřebujeme ještě znát životnost jednotlivých kotlů a kompresorů. U kotlů na fosilní paliva se udává životnost 15 - 20 let. Kotle na dřevo mají životnost 10 - 15 let, kotle na plyn a topný olej mají životnost kolem 20 let. Nejdelší životnost mají tepelná čerpadla - od 20 do 30 let. (Tepelné čerpadlo vzduch-voda ji má kratší, protože musí pracovat více hodin denně. Životnost je tedy 15 - 25 let.) A přímotopy mají životnost kolem 10 let.

-Jakub Mádle | Více na Hypoindex.cz

 

Tagy: náklady plyn ceny energie uhli srovnání topení tepelné čerpadlo dřevo