Žadatelé Společného regionálního operačního programu obdrželi z EU již sedm miliard Kč

8. 8. 2007 – 4:19 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Žadatelé Společného regionálního operačního programu obdrželi z EU již sedm miliard Kč
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Přes tisíc projektů Společného regionálního operačního programu (SROP), vyhlášeného pro období 2004–2006, bylo ke konci července připraveno k proplacení. Žadatelům o dotace z českých regionů přibylo na účty více než sedm miliard korun. Společný regionální operační program, do kterého se zapojilo více nežpřes pět tisíc žadatelů, byl největším z operačních programů v České republice pro období 2004–2006.

Společný regionální operační program byl jedním z dotačních programů, který poskytoval obcím a krajům možnost čerpat evropské peníze v letech 2004–2006. V současné době program dobíhává podle pravidla n+ 2, což znamená možnost vyplácení finančních prostředků až do konce roku 2008. SROP zahrnuje rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy). Podporuje především aktivity, jejichž realizace spadá do působnosti obcí nebo krajů. Je zaměřen na zlepšení celkové úrovně krajů ČR, a to například na tvorbu nových pracovních míst v regionálním i místním měřítku nebo na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí. Nejvíce spokojených příjemců dotací je v současné době mezi předkladateli do programové priority Regionální podpora podnikání, která je součástí SROPu. Jejich projekty tvoří nejvýznamnější podíl ze všech již proplacených projektů SROPu. Největší část finančních prostředků však byla vyčleněna zájemcům o evropské peníze v rámci další priority SROPu – Regionální rozvoj infrastruktury, jejíž projekty ale kvůli velké časové náročnosti zaujímají z pohledu závěrečného proplácení až druhé místo. Příkladem úspěšně realizovaného záměru může býtje mimo jiné projekt statutárního města Ústí nad Labem, předložený do Společného regionálního programu pod názvem „Bezbariérově a ekologicky – nákup trolejbusů pro Ústí nad Labem“. Díky dotaci ve výši 66 milionů korun mohl magistrát města zakoupit šest nových nízkopodlažních trolejbusů a bezplatně je věnovat k užívání Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem. Nízkopodlažní trolejbusy, vhodné i pro starší a méně pohyblivé občany, výrazně usnadnily přepravu například na lince, která vede vedoucí do ústecké Masarykovy nemocnice. Pro nové období 2007–2013 je pak místo jednoho Společného regionálního operačního programu přichystáno celkem sedm tématicky stejných regionálních operačních programů, (ROP) v celkovém objemu přes sto miliard korun.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,630 23,750
USD 21,780 21,960
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články