Zahraniční turista v Česku denně utratí 2470 korun

22. 4. 2008 – 14:51 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zahraniční turista v Česku denně utratí 2470 korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňilo souhrnné výsledky exkluzivního výzkumu o příjezdovém cestovním ruchu za rok 2007. Cílem bylo získat podrobné informace o turistech, výši a struktuře jejich výdajů a důvodech návštěvy. Cestovní ruch je rychle rostoucí odvětví, které má velký vliv na regionální rozvoj a významně přispívá k vytváření pracovních příležitostí, a to i pro občany s nižší kvalifikací.

České směnárny se nechovají jak by měly Světové trendy v cestovním ruchu – 1. díl: Volunturismus Loni přijelo do ČR 6,7 mil. zahraničních turistů Výzkum odpovídá např. na otázku, kdo a proč k nám jezdí na jednodenní „výlety" a kolik přitom utratí. Meziroční výsledky šetření jsou nezbytným podkladem pro Český statistický úřad, který na základě těchto výsledků a dalších svých šetření sestavuje Satelitní účet cestovního ruchu ČR. Satelitní účet cestovního ruchu ČR podává přesnější ekonomický a sociální obraz o postavení cestovního ruchu v národním hospodářství. Získaná data jsou zveřejňována po čtvrtletích a jsou využívána také Českou národní bankou . Z výzkumu vyplývá, že celkový počet zahraničních návštěvníků v roce 2007 dosáhl 22,6 milionů osob a meziročně se tak jedná o nárůst ve výši 6 %. Průměrné výdaje zahraničních turistů v roce 2007 na osobu a den činily 2 470 Kč, u jednodenních návštěvníků 2 137 Kč. Nejčastěji k nám v roce 2007 přicestovali, jako již tradičně, obyvatelé sousedních států, především Němci (40 %). Na druhém místě se umístili Poláci (15 %), následováni Slováky (11 %). Zahraniční turisté se zdrželi v průměru čtyři dni, nejčastěji v hotelích (66 %), pětina se ubytovala v soukromí a za pobyt neplatila (23 %). Neplacené ubytování vykazuje v meziročním srovnání mírný nárůst o 2 procentní body. Nárůst neplaceného ubytování úměrně stoupá s počtem osob, které přijely navštívit své známé a příbuzné. Nejčastěji ho využili zahraniční turisté v období říjen – prosinec 2007. Hlavním důvodem návštěvy ČR byla pro zahraniční turisty „rekreace a zábava" (52 %) a „obchodní cesta" (21 %). Nejčastěji zahraniční návštěvníci přijeli do Prahy, příhraničních nákupních míst a turisticky zajímavých míst. Největší zájem o Prahu mají turisté ze vzdálenějších destinací, turisté na první návštěvě ČR a turisté přijíždějící za rekreací a zábavou. Většina zahraničních návštěvníků zhodnotila návštěvu ČR pozitivně. Zahraniční návštěvníci hodnotili pobyt v Česku příznivě a byli s ním celkově spokojeni (90 %). Meziročně se navíc spokojenost zvýšila. Obecně nižší spokojenost s pobytem deklarovali tranzitující návštěvníci. V souvislosti s návštěvou se 1/3 návštěvníků setkala s problémy. Nejčastěji se jednalo o problémy související s infrastrukturou a stavem silnic, s orientačním a navigačním systémem,jazykovou vybaveností a přístupem Čechů. Cestovní ruch má značný význam pro ekonomiku České republiky – lze ho vyčíslit výší devizových příjmů ČR z příjezdového cestovního ruchu. V roce 2007 tyto příjmy dosáhly hodnoty 133,8 mld. Kč. Devizové příjmy z cestovního ruchu pozitivně ovlivňují platební bilanci ČR, zejména bilanci služeb. V roce 2007 dosáhlo saldo devizových příjmů z cestovního ruchu 60,3 mld. Kč a podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na devizových příjmech ze služeb činil 39 %. Na exportu se v roce 2007 devizové příjmy z cestovního ruchu podílely 5,4 %.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články