Zájem o zahraniční zaměstnance je v Česku veliký

1. 5. 2007 – 7:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zájem o zahraniční zaměstnance je v Česku veliký
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Síť EURES působící v rámci MPSV iniciovala výzkum potřeb českých zaměstnavatelů z hlediska zaměstnávání zahraničních pracovníků, zejména z členských zemí EU/EHP. Závěry ukazují, že zájem o zahraniční pracovníky na tuzemském trhu práce je v určitých oborech veliký.

Nejčastěji požadovanými profesemi jsou kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči, techničtí a zdravotní pracovníci se SŠ vzděláním a vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním. Z obecného hlediska v loňském roce firmy průměrně přijaly šest pracovníků. Přičemž u společností, které v roce 2006 přijaly minimálně jednoho zahraničního pracovníka, je průměr nově přijatých zahraničních zaměstnanců téměř poloviční z celkového stavu. Noví zaměstnanci jsou nejčastěji rekrutováni prostřednictvím úřadů práce (61% firem), dále pak prostřednictvím inzerce v tisku (47% firem) a inzercí na internetu (38% firem). Důležitým, ale v uvažování o fungování trhu práce často opomíjeným způsobem, je doporučení stávajících zaměstnanců (30% firem). Čtvrtina dotazovaných společností uvedla, že v jejich firmě jsou a byli zaměstnáváni zahraniční pracovníci. Ve větším procentu to byly velké firmy, firmy se zahraničními vlastníky a firmy s mezinárodní působností. Nejčastěji se jednalo o kvalifikované dělníky, obsluhu strojů a řidiče (ve 41%) nebo o vysoce kvalifikované odborníky s VŠ vzděláním (29%). Z pohledu národností se z větší části jednalo o zaměstnance ze Slovenska (46%), dále pak z Polska (13%) a Ukrajiny či Ruska (13%). K vyhledávání zahraničních pracovníků respondenti používají vyrovnaně především tři způsoby: inzerci na internetu, služby personálních agentur a tuzemských úřadů práce. V otázce budoucí poptávky po vybraných kategoriích pracovníků se firmy shodují na tom, že v budoucnu vzroste zájem především o kategorii kvalifikovaných dělníků, obsluhy strojů a řidičů. Nabízena budou i místa vysoce kvalifikovaných odborníků s VŠ vzděláním, technických a zdravotnických pracovníků se SŠ vzděláním. "Výzkum ukázal, že v rámci evropského pracovního trhu je výhodou specializace a vyšší kvalifikace spojená s nižšími mzdovými nároky, které ve vzájemné kombinaci vytváří konkurenční výhodu potenciálních zaměstnanců. V jistém ohledu stále existují odlišnosti v chování zahraničních či nadnárodních společností, které na rozdíl od společností s tuzemskými vlastníky či společností působícími pouze na českém trhu zaměstnávají zahraniční pracovníky častěji. Příčiny, proč zaměstnávání pracovníků ze zemí EU není tak běžné, je třeba hledat v tom, že zaměstnavatelé nemají potřebu přijímat zahraniční zaměstnance. A když ano, dávají mnohdy přednost jiným řešením, než která představuje síť EURES. To je také důvod, proč zaměstnavatelé nemají o službách sítě EURES velký přehled a proč v jejím využití cítíme rezervy. Na druhou stranu je to pro nás výzva, abychom dokázali být pro české firmy volbou a představovali pro ně efektivní personální řešení", shrnuje PaedDr. Věra Kolmerová, EURES manažerka v České republice.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,220 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články