Zamítnutá reklamace neznamená konec vašich nadějí

2. 3. 2009 – 1:01 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zamítnutá reklamace neznamená konec vašich nadějí
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Často spotřebitelé reklamují zboží či službu a to z nejrůznějších důvodů. Při reklamaci však může nastat problém, když podnikatel nesdílí spotřebitelův názor na oprávněnost reklamace a zamítne ji. SOS – Sdružení obrany spotřebitelů upozorňuje, že nemusí být vše ztraceno a že existuje nadějná cesta, jak problém vyřešit.


V rámci systému ADR (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů) jsme v poslední době zaznamenali výborné výsledky. Jednalo se např. o vrácení peněz za zdravotní obuv, která po 2 měsících přestala plnit svoji funkci či výměnu sedací soupravy z důvodů nedodržení 30 denní zákonné lhůty pro vyřízení reklamace. Za největší úspěch však považujeme vrácení částky 4.840 Kč za dovolenou, kterou spotřebitelka strávila v jiném hotelu, než který si objednala. Částka byla součtem slevy z ceny zájezdu a nákladů, která spotřebitelka měla s uplatněním reklamace, především za telefonní roaming“, říká Eva Strnadová, právnička SOS, která má na starosti i tuto oblast.

- Reklamace textilu: Nikdy není dost zkušeností
-
Kupujte kvalitní obuv, vyhnete se reklamaci

Samozřejmě se spotřebitelé mohou obrátit na soud, ale to je dost drahá a většinou velmi pomalá cesta zpět k penězům. Většinou se tato možnost spotřebitelům ani nevyplatí a spotřebitel již nepodniká další kroky v rámci reklamace. Pro spotřebitele je mimosoudního řešení sporů, tzv. ADR šancí jak se rychle a většinou bez dalších nákladů domoci svého práva. Tento projekt ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR přináší spotřebitelům možnost, jak uspět při uplatňování práv z reklamací. Ať už jde o zájezdy nebo obyčejné reklamace bot či nábytku.

ADR nabízí sice pouze fakultativní možnost řešení sporů a podnikatel není povinen takto spor řešit. Při odmítavém postoji podnikatele pak opravdu spotřebiteli nezbývá nic jiného než se obrátit na soud. Přesto narůstá počet spotřebitelů ale i podnikatelů, jenž si zvolí tuto možnost jako adekvátní způsob řešení sporů. Sdružení obrany spotřeby poskytuje poradenství na úrovni kontaktní míst a spotřebitelé se na něho se svými stížnostmi obrací.

Proto SOS – Sdružení obrany spotřebitelům radí: Nenechte se odradit nezdarem u prodejce/poskytovatele služby a v případě neúspěchu reklamace se pokuste vše vyřešit mimosoudně, prostřednictvím systému ADR. Jedná se o levné, jednoduché a rychlé řešení sporů.

Mimosoudní řešení sporů umožňuje úspěšně řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimo klasickou cestu, která je obvykle dlouhá a nákladná. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je celosvětově považováno za rychlý, levný a vhodný způsob vyřešení nároku spotřebitele. Řešení sporů touto cestou je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany, a to v rámci mediace nebo rozhodčího řízení. Řízení nemůže být zahájeno, pokud již byl podán podnět, soudní žaloba, nebo jiný zákonný prostředek k uplatnění práv v téže, nebo podnět zjevně není oprávněný, nebo strana podávající podnět svá práva neuplatnila u protistrany.

Kurzy

Kurzovní lístek: 30.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,330 24,450
USD 22,990 23,170
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články