Zástupkyně veřejného ochránce práv vyzývá k zákazu látky E128

25. 7. 2007 – 9:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zástupkyně veřejného ochránce práv vyzývá k zákazu látky E128
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle zástupkyně ombudsmana je zákaz používání barviva E128 v potravinách v zájmu ochrany zdraví občanů ve smyslu článku 31. Listiny základních práv a svobod. Zástupkyně proto ministra zemědělství požádala, aby by využil právního rámce vnitrostátních předpisů a použití tohoto barviva zakázal bez čekání na nařízení EU.

O nebezpečnosti barviva E128 pro lidské zdraví informovala v červnu Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA), která je nezávislým poradním orgánem EU. Barvivo E128, používané v některých druzích uzenin a v mase do hamburgerů, se totiž v trávicím procesu mění v nebezpečný a karcinogenní anilin. Studie prokázaly karcinogenní a genotoxický účinek této látky již ve velmi malém množství. Neexistuje žádná bezpečná dávka barviva E128 pro lidský organismus. Hlavní hygienik a Státní veterinární správa sice namítají, že zákaz barviva E128 je možný pouze legislativní cestou nebo prostřednictvím nařízení EU, ale zástupkyně veřejného ochránce práv je přesvědčena, že ministr zemědělství má možnost a zákonnou pravomoc vyhlásit zákaz okamžitě. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, totiž zakazuje uvádět do oběhu jiné, než zdravotně nezávadné potraviny. V tomto případě jde o výrobu, skladování, dovoz a vývoz surovin a potravin živočišného původu (uzeniny, maso do hamburgerů). Veterinární správa proto kontroluje, zda potraviny splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost, jak jsou zákonem definovány. Zákonodárci však při tvorbě této právní úpravy pamatovali na možnost objevení nových skutečností a na oprávněné důvody k přehodnocení stávajících znalostí. Tvořili zákon s vědomím, že se může prokázat nebezpečnost některé až dosud běžné potraviny pro lidské zdraví. I když je proto taková látka nebo potravina formálně v souladu s právem českým i evropským, mohou ministři zemědělství nebo zdravotnictví její používání zakázat nebo omezit. Pokud taková situace nastane, zákon ministrům pouze ukládá neprodleně o zákazu informovat ostatní členské státy EU a Evropskou komisi. Barvivo E128 je zakázáno například v Rakousku a některých skandinávských zemích. Podle prezidenta Svazu zpracovatelů masa by zákaz této látky nezpůsobil českým výrobcům žádné komplikace, protože barvivo může být jednoduše a adekvátně nahrazeno jinými přípravky.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,600 23,720
USD 21,780 21,960
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články