Zatížení drobných podnikatelů je v Česku příliš velké

31. 3. 2019 – 18:50 | Podnikání | red | Diskuze:

Zatížení drobných podnikatelů je v Česku příliš velké
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Výčet povinností, které musí obchodník plnit, je obrovský. Zabrat dostávají především menší obchodníci, kteří působí na venkově nebo v menších městech. Jsou zavaleni administrativními úkony a tím pak trpí samotné podnikání, na jehož rozvoj už nezbývá tolik času a peněz. Tito malí podnikatelé navíc v konkurenci zahraničních řetězců bojují o přežití.

Administrativní zátěž malých prodejen je neúměrně vysoká, navíc finančně náročná, říkají nezávislí obchodníci. Ročně je výdaje spojené s administrativními povinnostmi vyjdou až na čtvrt milionu korun.

Výdaje se zdají být nekonečné. Jenom za revize spotřebičů a hasicích přístrojů a dalšího zařízení, které se musejí udělat jedenkrát ročně, dají celkem zhruba 20 tisíc. Ostatní výkazy a hlášení navíc zaberou asi 40 hodin za rok, to je střízlivým odhadem 6 tisíc korun. Dalších 38 hodin za rok stráví majitel prodejny přípravou na audit a následnou kontrolou, to dělá podle Asociace českého tradičního obchodu 5700 korun ročně. Příprava prodejny, aby splňovala všechny normy a zákonné požadavky, jako je EET, soupis alergenů v jídle a podobně, zabere 2 – 3 hodiny denně a stojí zhruba 450 korun, což se pak při měsíčním součtu šplhá do tisíců. A to je jen malá ukázka.

A jak to funguje v praxi? "Například malá prodejna s jedním zaměstnancem, která získá dotaci 100 tisíc korun, na svůj provoz v malé obci, "proinvestuje" za jeden rok na zákonných povinnostech při teoretickém provozu 365 dní v roce až 237 350 korun ročně. Tato částka však nezahrnuje další náklady v podobě mzdy zaměstnance, nájmu, energií a pravidelných odvodů. Časová náročnost je cca 1200 hodin ročně, což odpovídá 50 dnům," uvádí Asociace českého tradičního obchodu.

Stát tak místo toho, aby malým živnostníkům pomáhal, jim podnikání ještě ztěžuje. Podle Zdeňka Juračky, prezidenta Asociace českého tradičního obchodu, by se orgány státní správy měly zaměřit především na zdánlivě samostatné prodejce, kteří obcházejí, anebo vůbec neplní zákonné povinnosti. "Jinak je to nepřímá podpora nekalé konkurence, které čeští obchodníci dokáží čelit jen velmi obtížně," tvrdí Jurečka.

Co všechno musí majitel prodejny hlídat, aby měl vše v pořádku?

* přípravu na audit
* pravidelné BOZP a PO (Bezpečnost práce a požární ochrana)
* kontrolu z Finančního úřadu
* Státní zemědělská a potravinářská inspekce
* Český metrologický institut
* Státní veterinární správa
* Česká obchodní inspekce
* Krajská hygienická stanice
* Celní správa
* inspektorát práce

Jaké výkazy musí pravidelně dělat (denně nebo ročně)?

* výkaz stravenek
* EKO-KOM (Systém sběru a recyklace obalových odpadů)
* Statistický úřad
* Evidence/likvidace obalů a odpadu
* GDPR
* Roční vyúčtování daně za firmu
* Roční vyúčtování daně za zaměstnance
* DPH a kontrolní hlášení

Zdroje:
MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články