Zděděný byt po babičce a dědovi si užijete jen dva roky

31. 10. 2011 – 23:15 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zděděný byt po babičce a dědovi si užijete jen dva roky
Úprava ale neznamená, že by lidé museli hlásit majitelům bytů všechny své návštěvy, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Nájemní bydlení čekají změny, úpravy se dotknou dědění nájmů i hlášení spolubydlících. V nájmu po babičce budou moci jeho dědici bydlet beze změn jen dva roky a nájemci budou muset majitelům bytů hlásit o jejich obyvatelích další podrobnosti. Tyto a další novinky jsou součástí novely občanského zákoníku v oblasti bydlení, jejíž další část začíná platit od úterý.

Nájemní smlouva podle dosavadní právní úpravy přecházela po smrti nájemce beze změn na jeho dědice. Výjimkou byl případ, kdy si jeden byt pronajímalo víc lidí. Nová úprava tento převod nájmu omezuje na dobu dvou let. Během nich se nájemci musí dohodnout s majitelem bytu na nových podmínkách.

"Novela sice omezuje trvání takto převedeného nájmu, ale zároveň díky sociální klauzuli vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 70 let a osoby nezletilé," doplnil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV). Povinnost dohodnout se na nových podmínkách nájmu tak bude platit jenom pro lidi mezi 18 a 69 lety.

Podle Jankovského má novela posílit také vzájemnou informovanost mezi pronajímatelem a nájemníkem nebo zjednodušit režim skládání kaucí. Majitel bytu tak bude moci po nájemci nově požadovat nejen hlášení změny počtu osob, ale například i jejich bližší identifikaci. Úprava ale neznamená, že by lidé museli hlásit majitelům bytů všechny své návštěvy. Týká se jen těch lidí, kteří budou s nájemcem v bytě déle než dva měsíce.

Oznamovací povinnost se nově vztahuje také na případy dlouhodobé nepřítomnosti nájemce v bytě spojené s jeho složitou dosažitelností. "Je nezbytné, aby po delší dobu nepřítomnosti nájemce byla zajištěna kontaktní osoba především pro řešení naléhavých případů, které mohou v souvislosti s nájmem bytu vzniknout," zmínil Jankovský, aby dodal: "Kontaktní osoba může pronajímateli zajistit v závažných případech i přístup do bytu."

Novela už nezná pojem služební byt, bývalé služební byty budou mít ale i dál zvláštní režim. Pokud v někdejším služebním bytě zůstane někdo, kdo přestal pro pronajimatele pracovat bez vážných důvodů, může být z nájmu vypovězený výměnou za jakékoli přístřeší.

Jestliže takový byt užívá po smrti nájemce osoba blízká, bude mít právo v bytě bydlet dál. Pokud ji ale pronajímatel vyzve k vyklizení bytu, bude to muset udělat do tří měsíců od doručení výzvy. Když ale pracovník zemře v souvislosti s výkonem svého povolání, bude muset jeho blízký získat v případě vystěhování odpovídající náhradu.

Novela občanského zákoníku pro oblast bydlení byla schválená letos v květnu a platit začíná ve třech fázích. Nejdřív doznal úpravy způsob jednání o výši nájemného. Hned v květnu začal platit pro všechny byty, které ke konci loňského roku vypadly z režimu regulovaného nájemného.

Na úterní změny naváže ještě nástup závěrečných ustanovení zákona, která začnou platit od 1. ledna 2013. Tehdy přijdou na řadu ještě zbylé byty, jejichž nájemníci přijdou o regulované smlouvy s koncem roku 2012.

Od 1. ledna 2013 by měl začít platit také zcela nový občanský zákoník, ten je ale s přijatými změnami v souladu.

-Jan Kálal | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články