Zdravotnictví: Nový rozhodčí soud umožní pacientům domoci se svých práv

29. 7. 2009 – 1:29 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zdravotnictví: Nový rozhodčí soud umožní pacientům domoci se svých práv
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Ministerstvo zdravotnictví, České zdravotnické fórum a Hospodářská komora ČR v těchto dnech dokončují přípravy na spuštění rozhodčího soudu pro řešení úhradových sporů v oblasti zdravotního pojištění. Vznik této nezávislé instituce umožní řešit zejména rozpory v rozsahu nároků na zdravotní péči, které má pojištěnec vůči své zdravotní pojišťovně.


Rozhodčí soud je koncipován jako nezávislý orgán, bez přímé vazby na výkonnou moc, poskytovatele zdravotní péče nebo zdravotní fondy. Pro pacienty je již dlouho očekávaným a potřebným nástrojem, jak podrobit nezávislému a efektivnímu dohledu rozhodování o nárocích ze zdravotního pojištění, na které si povinně přispívají. „Jsem rád, že v České republice nyní vzniká aktivita Českého zdravotnického fóra a Hospodářské komory spustit pilotní projekt rozhodčího řízení pro řešení úhradových sporů mezi pojištěnci a zdravotními pojišťovnami,“ říká Martin Plíšek, náměstek ministryně zdravotnictví pro legislativu a právo, a dodává: „Jde o další novou možnost pro pacienta domoci se v rychlé době a za dostupných podmínek svých práv. Rozhodčí soud by měl přinést odpovědi na otázky, kdo posuzuje, zda dle zákona má konkrétní pacient bezplatný nárok na určitý zákrok či lék, a jak o tom rozhoduje, tedy s využitím jakých procesních pravidel.“

- Podle EP má zdravotní péči v zahraničí hradit pojišťovna pacienta
-
Ministerstvo zdravotnictví chce od pojišťoven miliardu na vyšší platy zdravotníků

Přezkum úhradových rozhodnutí, který by probíhal u nezávislé, nepolitické instituce a zároveň byl dostatečně rychlý, v současném právu České republiky neexistuje. V zahraničí však taková řešení již vznikla a pro přípravu legislativního ukotvení je proto nutné těchto zkušeností využít. „Existence rozhodčího soudu zajistí vyrovnaný vztah pojištěnce a pojišťovny ve sporech o nárok na zdravotnické služby,“ říká Pavel Štorkán, předseda správní rady Českého zdravotnického fóra.

Důležitou otázkou v tomto procesu je všeobecná důvěryhodnost rozhodčího soudu. Zdeněk Somr ,viceprezident Hospodářské komory ČR a místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR k tomu uvádí: „Dlouhodobou důvěryhodnost Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR dokládá např. to, že je dnes celosvětově jediným doménovým místem pro doménu EU a také jediným arbitrážním místem v ČR pro spotřebitelské spory.“

Ministerstvo zdravotnictví, České zdravotnické fórum a Hospodářská komora ČR se dohodly na tomto složení Řídícího výboru pro rozhodčí soud ve zdravotnictví: Martin Plíšek, Pavel Štorkán a Zdeněk Somr.

Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články