Zdravotnictví: Nový rozhodčí soud umožní pacientům domoci se svých práv

- Spotřebitelé autor: Redakce NašePeníze.cz

Ministerstvo zdravotnictví, České zdravotnické fórum a Hospodářská komora ČR v těchto dnech dokončují přípravy na spuštění rozhodčího soudu pro řešení úhradových sporů v oblasti zdravotního pojištění. Vznik této nezávislé instituce umožní řešit zejména rozpory v rozsahu nároků na zdravotní péči, které má pojištěnec vůči své zdravotní pojišťovně.

Foto: SXC

Foto: SXC , zdroj: NašePeníze.cz


Rozhodčí soud je koncipován jako nezávislý orgán, bez přímé vazby na výkonnou moc, poskytovatele zdravotní péče nebo zdravotní fondy. Pro pacienty je již dlouho očekávaným a potřebným nástrojem, jak podrobit nezávislému a efektivnímu dohledu rozhodování o nárocích ze zdravotního pojištění, na které si povinně přispívají. „Jsem rád, že v České republice nyní vzniká aktivita Českého zdravotnického fóra a Hospodářské komory spustit pilotní projekt rozhodčího řízení pro řešení úhradových sporů mezi pojištěnci a zdravotními pojišťovnami,“ říká Martin Plíšek, náměstek ministryně zdravotnictví pro legislativu a právo, a dodává: „Jde o další novou možnost pro pacienta domoci se v rychlé době a za dostupných podmínek svých práv. Rozhodčí soud by měl přinést odpovědi na otázky, kdo posuzuje, zda dle zákona má konkrétní pacient bezplatný nárok na určitý zákrok či lék, a jak o tom rozhoduje, tedy s využitím jakých procesních pravidel.“

- Podle EP má zdravotní péči v zahraničí hradit pojišťovna pacienta
-
Ministerstvo zdravotnictví chce od pojišťoven miliardu na vyšší platy zdravotníků

Přezkum úhradových rozhodnutí, který by probíhal u nezávislé, nepolitické instituce a zároveň byl dostatečně rychlý, v současném právu České republiky neexistuje. V zahraničí však taková řešení již vznikla a pro přípravu legislativního ukotvení je proto nutné těchto zkušeností využít. „Existence rozhodčího soudu zajistí vyrovnaný vztah pojištěnce a pojišťovny ve sporech o nárok na zdravotnické služby,“ říká Pavel Štorkán, předseda správní rady Českého zdravotnického fóra.

Důležitou otázkou v tomto procesu je všeobecná důvěryhodnost rozhodčího soudu. Zdeněk Somr ,viceprezident Hospodářské komory ČR a místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR k tomu uvádí: „Dlouhodobou důvěryhodnost Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR dokládá např. to, že je dnes celosvětově jediným doménovým místem pro doménu EU a také jediným arbitrážním místem v ČR pro spotřebitelské spory.“

Ministerstvo zdravotnictví, České zdravotnické fórum a Hospodářská komora ČR se dohodly na tomto složení Řídícího výboru pro rozhodčí soud ve zdravotnictví: Martin Plíšek, Pavel Štorkán a Zdeněk Somr.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy