Zelená úsporám: Měníte okna? Zažádejte o dotaci!

19. 3. 2010 – 0:01 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zelená úsporám: Měníte okna? Zažádejte o dotaci!
Zelená úsporám nabízí dotace na zateplení, výměnu oken i další enegetické úspory, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Dosáhnout na dotaci "Zelená úsporám" je snazší. Není třeba provádět komplexní rekonstrukci, ale stačí jen dílčí opatření ke zvýšení energetické úspornosti. Třeba... jen vyměnit okna. Co musíte splnit a kde o dotaci zažádat?

I když z počátku provázelo program Zelená úsporám spousta zmatků, nejasností a byrokracie, v dnešní době je již hojně využíván. Zelená úsporám představuje program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, který byl spuštěn 22. 4. 2009. Celková částka 25 miliard korun by měla být rozdělena do 31. prosince 2012.

Cílem programu je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Dotace se může pohybovat ve výši až 60 % nákladů. Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu 2009.

Jednou z podmínek je, že námi vybranou investici musí provést firma uvedená v Seznamu odborných dodavatelů. Kromě toho existuje ještě Seznam výrobků a technologií, které musejí být na danou investici použity.

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů (fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce, podnikatelské subjekty a další právnické osoby). Majitel nebo spolumajitel budovy musí rodinný nebo bytový dům užívat po dobu 15 let k bydlení nebo poskytování bydlení.

O dotaci je možné žádat na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR v případě podnikajících právnických a fyzických osob, fyzické osoby nepodnikající si na krajských pracovištích pouze nechávají prověřit projekt, odborný posudek a krycí list v oblasti A (zateplení) a B (pasivní domy) a nebo si mohou podat žádost na pobočkách bank pověřených administrací žádostí o podporu z programu Zelená úsporám (např. Česká spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB, Komerční banka atd.).

 

<%Anketa74%>

 

Program Zelená úsporám podporuje opatření v následujících oblastech:

 

Oblast A – Úspora energie na vytápění (prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných a bytových domů, panelové i nepanelové technologie).

Oblast B – Výstavba v pasivním energetickém standardu, kde výstavba nových rodinných a bytových domů musí splňovat pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy.

Oblast C – Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

- o V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech.

- o Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto zdrojů v novostavbách.

- o V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

 

Úspora energie na vytápění

 

Pro poskytnutí dotace v této oblasti A (úspory na vytápění) musí být splněny určité podmínky. V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd.

Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů, respektive 600 Kč/m2 u bytových domů.

 

TIP: Kalkulačka: Spočítejte si zda topíte hospodárně

 

V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů, respektive 1500 Kč/m2 u bytových domů.

Také je možné získat dotační bonus v případě, když žadatel provede vybranou kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), a to ve výši 20 000 Kč u rodinného domu a 50 000 Kč u bytového domu. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu.

 

Podporované opatření pro rodinné domy

Výše podpory

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 40 kWh/m2

2 200 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 70 kWh/m2

1 550 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy

Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 %

850 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací

 

alespoň jedno z opatření a) - e)

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 %

650 Kč/m2 podlahové plochy, max na 350 m2 podlahové plochy

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací

 

alespoň jedno z opatření a) - e)

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění, projekt a odborný dozor

20 000 Kč

 

Zájem o dotace roste

 

I když dotační program provázelo od jeho spuštění několik pochybností, hlavně ze strany veřejnosti, která kritizovala především podmínku získání podpory jenom u takových staveb, které provádí firma uvedená v seznamu odborných dodavatelů, zájem o dotace roste. Do konce roku 2009 bylo přijato a zpracováno přes 3118 žádostí představujících zhruba 500 milionů Kč. K 15. únoru 2010 už fond evidoval v programu 6 137 žádostí s celkovou dotací přes miliardu korun.

Růstu zájmu o dotace mohla pomoci změna podmínek, které byly na začátku tak přísné, že existovalo pouze málo zájemců, kteří by je splňovali. Podpora se vztahovala jen na kombinaci několika úsporných opatření. Ministerstvo životního prostředí poté upravilo požadavky a od 17. srpna 2009 je možné žádat o dotace pouze na jednotlivá opatření (např. výměna oken, zateplení fasády atd.). Vyšší dotaci dostanou samozřejmě ti, kteří provedou celkové zateplení.

(Více na Hypoindex.cz)

Kam dál?

- Zelená úsporám: Japonci koupili dalši emisní povolenky - bude více peněz na zateplení

- Dotace na zateplení domů a ekologické vytápění pro všechny!

- Zelená úsporám: Které banky zprostředkují dotace na zateplení domů?

- Dotace na hypotéku: Víte zda máte nárok a kde ji získáte?

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články