Zemědělci mohou žádat o dotace pro letošní rok

21. 4. 2007 – 5:55 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zemědělci mohou žádat o dotace pro letošní rok
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Do úterý 15. května mohou zemědělci žádat o stěžejní dotace pro letošní rok. V těchto dnech dostávají od zemědělských agentur již částečně vyplněné formuláře, ve kterých se mohou najednou hlásit o několik typů plateb.

Tou hlavní je jednotná platba na plochu, dále jde o příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech a platbu v rámci Natura 2000. V tzv. kombinované žádosti je dále možné se ucházet o oddělenou platbu za cukr a letos nově rovněž o podporu na pěstování energetických plodin. „Na zemědělských agenturách jsou k dispozici příručky pro žadatele s přesnými podmínkami k jednotlivým platbám. Jak jsou již zemědělci zvyklí, pracovníci našich agentur jsou připraveni jim s vyplněním žádostí pomoci,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Pravidla pro poskytnutí jednotné platby na plochu, tzv. SAPS, jsou v letošním roce velmi obdobná jako v předchozích letech. Novinkou je, že tato základní přímá platba se týká také zemědělské půdy osázené rychle rostoucími dřevinami, a to za předpokladu, že byly k 30. červnu 2003 udržovány v dobrém zemědělském stavu a splní také podmínky pro podporu na pěstování energetických plodin . Dále se změnilo znění podmínek tzv. dobrého zemědělského a environmentálního stavu, včetně úpravy způsobu snížení nebo neposkytnutí platby vycházející z možného porušení těchto podmínek. Je nutné je plnit po celý příslušný kalendářní rok na veškeré zemědělské půdě, kterou má žadatel evidovanou. Žádosti mohou zájemci podávat na místně příslušných zemědělských agenturách do 15. května. Pokud se opozdí, snižuje se celková platba o jedno procento za každý pracovní den prodlení. Pozdní podání je možné do 25 kalendářních dnů po stanoveném termínu. Do 15. května běží také termín pro podávání žádostí o podporu z tzv. agroenvironmentálních opatření. Mezi ně patří ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce, révy vinné a nově také zeleniny, ošetřování travních porostů, zatravňování půdy, pěstování meziplodin a biopásy. O národní doplňkové platby k přímým platbám se žádosti budou přijímat v pozdějším termínu, pravděpodobně do 31. července letošního roku. Důvodem jsou nová pravidla Evropské komise pro poskytování těchto podpor. O přesných pravidlech pro vyplácení těchto podpor bude zemědělská veřejnost včas informována. Prostřednictvím zjednodušených přímých plateb dostanou zemědělci na letošní rok přes deset miliard korun. Dalších přibližně 2,7 miliardy korun půjde na hospodaření v méně příznivých oblastech. Na tzv. agroenvironmentální opatření má směřovat zhruba 4,2 miliardy korun. Pěstitelům cukrové řepy vyplatí stát za letošek necelých 700 milionů korun jako kompenzační platbu za snížení ceny cukrovky. Celková podpora energetických plodin bude záležet na zájmu žadatelů o novou dotaci. Podle odhadů by se mohlo vyplatit kolem 60 milionů korun.

Kurzy

Kurzovní lístek: 29.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,710 24,830
USD 22,770 22,950
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články