Zentivě klesl do září zisk o 31 pct., tržby vzrostly o 13 pct.

5. 11. 2007 – 12:24 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zentivě klesl do září zisk o 31 pct., tržby vzrostly o 13 pct.
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Společnost Zentiva N.V. dnes zveřejnila své výsledky za období devíti měsíců končících zářím 2007.

Čisté tržby společnosti Zentiva za období od ledna do září 2007 dosáhly 11 127,3 miliónů Kč, což znamená v meziročním srovnání 12,7 % zvýšení. Vyšší tržby společnosti Zentiva jsou většinou způsobeny konsolidací Eczacibasi-Zentiva od července 2007. Naše největší akvizice, kterou kdy společnost provedla, přispěla čistými tržbami ve výši 1 124,6 milionů českých korun. Za prvních devět měsíců roku 2007 se prodeje farmaceutických výrobků zvýšily o 14,6 % na 11 058,6 milionů Kč. V rámci tohoto segmentu se tržby z prodeje přípravků na lékařský předpis zvýšily o 18,1 % na 8 878,1 milionů Kč, zatímco tržby z volně prodejných léků se zvýšily o 2,2 % na 2 180,5 milionů Kč. Z geografického pohledu Zentiva vykázala pokles tržeb v České republice a v Rumunsku. České tržby poklesly o 6,3 % na 3 387,0 milionů Kč díky tlaku na ceny v důsledku vládních opatření ve zdravotnictví. V Rumunsku tržby klesly o 9,4 % na 1 589,8 milionů Kč v důsledku toho, že se nový management zaměřuje na vytváření hotovosti a zajištění obnovy růstu v roce 2008. Na svých ostatních hlavních trzích dosahovala Zentiva dobrých výsledků – lepších než samotný trh i její konkurenti. Tržby v Polsku se zvýšily o 8,2 % na 1 491,3 milionů Kč, zatímco na Slovensku se zvýšily o 17,4 % na 1 604,6 milionů Kč a v Rusku o 16,5 % na 1 027,3 milionů Kč. Kromě šesti hlavních trhů se Zentiva rozvíjela rychle i v řadě dalších důležitých zemí ve střední a východní Evropě včetně Ukrajiny, Maďarska a pobaltských států. V úhrnu tyto trhy vrostly o 33,3% na 870,7 milionů českých korun. Zisk za prvních devět měsíců roku 2007 pro akcionáře mateřské společnosti poklesl o 31,4 % na 1 062,7 milionů Kč. Pokles zisku za prvních devět měsíců roku 2007 byl výsledkem vyšších prodejních a tržních nákladů na trzích jako je Rusko a Maďarsko, tvorby rezerv pro nedobytné pohledávky v Rumunsku, což mělo dopad na celkové a administrativní náklady, jakož i vyšší úrokové náklady díky financování dluhu v souvislosti s akvizicí v Turecku. Jiří Michal, předseda představenstva a generální ředitel dnes řekl: „Zentiva se bude i nadále zaměřovat na naplňování své strategie profitabilního růstu a dosažení cíle stát se vedoucí farmaceutickou společností ve střední a východní Evropě, i když výsledky Zentivy za prvních devět měsíců 2007 nesplnily naše očekávání. Tyto výsledky, které zůstaly daleko za naším původním očekáváním, jsou velkou měrou důsledkem opatření přijatých ve třetím čtvrtletí v Rumunsku proto, abychom vytvořili podmínky pro růst v roce 2008, a také v důsledku pokračujících cenových tlaků na českém trhu, které měly negativní dopad na naše tržby. V uplynulých třech měsících uskutečnilo nové vedení naší rumunské obchodní jednotky důkladnou analýzu situace a přijalo opatření, aby postavilo podnik na pevnější základy. Nejdůležitější je, že se významně snížily zásoby na všech úrovních, což ale způsobilo prudký pokles našich prodejů do distribučních kanálů a následně mnohem nižší ziskovost v Rumunsku v tomto čtvrtletí. Důležité je, že prodeje koncovým zákazníkům zůstaly na stejné úrovni jako v předchozích obdobích letošního roku. Jsem si jistý, že ke konci letošního roku naše tržby v Rumunsku začnou opět růst a poskytnou tak dobrý základ pro rok 2008. Na ostatních trzích se naše obchodní aktivity vyvíjely dobře i navzdory náročným tržním podmínkám. Rostli jsme v Rusku, v Polsku, na Slovensku i na některých našich novějších trzích jako je Ukrajina a Maďarsko. Ve většině těchto zemí jsme rostli rychleji než trh a většina našich konkurentů. V Turecku pokračujeme v integraci naší nedávné akvizice a budeme pokračovat ve vytváření podmínek zajišťujících Zentivě podmínky pro růst v roce 2008. I nadále věříme, že tento významný strategický krok bude významným přispěvkem k našemu růstu v několika příštích letech. Je zřejmé, že rok 2007 byl pro společnost Zentiva těžký, přesto i nadále věřím, že naše strategie zaměřená na primární péči přispěje k růstu v budoucnu. V průběhu roku jsme rozšířili naši působnost na trzích ve střední a východní Evropě, což zajišťuje jak úspory z rozsahu pro naši průmyslovou základnu, tak přístup k mnohem větší populaci pacientů. Věřím, že společně s opatřeními, která jsme přijali v Rumunsku, a se zefektivněním našeho celkového komerčního zaměření jsme vytvořili podmínky pro zlepšení v roce 2008.”

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,410
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články