Žijete ekologicky? Třídíte odpad?

1. 6. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Žijete ekologicky? Třídíte odpad?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Odpady třídí 80 % lidí, zhruba dvě třetiny domácností (63 %) třídí a odevzdávají nebezpečné odpady, přibližně stejný podíl osob (68 %) používá ve svých domácnostech úsporné žárovky a více než polovina lidí (54 %) v posledních 15 letech investovala do zateplení svého bytu nebo domu. Ekologické chování souvisí s materiálním zajištěním, vzděláním a také s velikostí místa bydliště – na vesnicích třídí odpady důsledněji než ve městech.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. května 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů. Velká většina našich občanů tvrdí, že se ve své domácnosti „chovají důsledně ekologicky“. Porovnáme-li jejich výpověď s tím, jak odpovídali lidé u nás před deseti lety, přibylo občanů, kteří tvrdí, že se chovají důsledně ekologicky, o 15 %. V souladu se svým tvrzením o „ekologickém chování“ se také většina lidí hlásí ke konkrétním činům, jimiž přispívají ke zlepšení životního prostředí: k třídění odpadů komunálních i nebezpečných, úsporám při osvětlení i zateplování svých bytů. Jen k biopotravinám se většina lidí zatím chová zdrženlivě – nakupuje je necelá čtvrtina domácností. Více než polovina lidí (54 %) v posledních 15 letech také investovala do zateplování svého domu či bytu. [ ZDROJ: STEM ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,860 24,980
USD 23,080 23,260
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články