Zisk České spořitelny vzrostl meziročně o 17 % na 12,15 mld. Kč

29. 2. 2008 – 9:08 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zisk České spořitelny vzrostl meziročně o 17 % na 12,15 mld. Kč
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny (IFRS) v roce 2007 rostl meziročně o 17 % na 12,15 mld. Kč. Dividenda navržena na 30 Kč na akcii.

Adresář: Banky → Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2007 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 12,15 mld. Kč. V meziročním porovnání zisk vzrostl o 17,0 % z 10,39 mld. Kč za rok 2006. „Všichni zaměstnanci Finanční skupiny České spořitelny udělali obrovský kus práce a mohou být právem hrdí na vynikající výsledky, kterých jsme za loňský rok dosáhli, a to i přes náročné podmínky na českém bankovním trhu,“ řekl v souvislosti s presentací hospodářských výsledků generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, Gernot Mittendorfer. „V tomto roce se naše strategie zaměřuje na zvýšení klientské a zaměstnanecké spokojenosti spojené s inovací produktů a služeb a optimalizací procesů,“ dodal Gernot Mittendorfer. Zisk České spořitelny v roce 2007 nejvíce ovlivnily provozní výsledky. Provozní zisk počítaný jako rozdíl provozních výnosů a nákladů vzrostl meziročně díky provozním výnosům o 22,8 % na 18,37 mld. Kč. Díky tomu se České spořitelně mimo jiné podařilo dosáhnout historicky nejnižší hodnoty ukazatele objemu provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio), který za rok 2007 činí 50,0 %, na konci roku 2006 představoval 53,7 %. Celkový objem provozních výnosů dosáhl výše 36,74 mld. Kč. Provozní výnosy rostly hlavně díky čistému úrokovému výnosu, který se ve srovnání s předchozím obdobím zvýšil o 16,7 % na 24,69 mld. Kč, a to hlavně zásluhou další expanze u úvěrových obchodů pro občany i komerční klienty. Objem celkového portfolia klientských úvěrů se od počátku roku 2007 zvýšil o 27,1 %, což představuje 89,31 mld. Kč. Rostly i příjmy z dluhových cenných papírů, příjmy z pronájmu investičního majetku zejména v majetku realitních fondů a úrokové výnosy z mezibankovních úvěrů. Na straně úrokových nákladů se zvýšily výdaje na depozitní produkty stejně jako závazky k bankám z důvodu jejich rostoucího objemu. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 7,1 % a za celý rok 2007 dosáhly výše 9,82 mld. Kč. Tyto příjmy rostou díky zvyšujícímu se objemu úvěrových obchodů. Významným zdrojem poplatkových výnosů jsou platební a kartové transakce, které rostou díky vyššímu počtu transakcí a vyššímu využití karet. Pro ilustraci: počet hypotečních úvěrů občanům vzrostl ve srovnání s rokem 2006 o 25,0 %, objem karetních transakcí v obchodní síti vzrostl o 20,3 %, počet transakcí na sporožirových účtech se zvýšil o 5,2 %. K dalším důležitým zdrojům provizních příjmů patří investování do podílových fondů, operace na kapitálových trzích, brokerské poplatky, provize z pojišťovnictví a stavebního spoření. Čistý zisk z obchodních operací ve srovnání s rokem 2006 vzrostl o 11,1 % na 1,73 mld. Kč, díky vyšším příjmům z operací s cizími měnami vzrostly také výnosy z derivátových obchodů, a to i vlivem rostoucích úrokových sazeb. Ze stejného důvodu se však zhoršily výsledky z operací s cennými papíry, zejména s dluhopisy.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články