Živnostníci s malým ziskem zaplatí státu více na sociálním pojištění

12. 10. 2014 – 19:22 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Živnostníci s malým ziskem zaplatí státu více na sociálním pojištění
Pro rok 2015 se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Všechny OSVČ na hlavní činnost odvádí sociální pojištění z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Za rok 2015 zaplatí někteří zaměstnanci a živnostníci při stejném příjmu více než v roce 2014. Jedná se o živnostníky s nízkým ziskem a občany s nadstandardními příjmy. Podívejme se na praktické příklady.

Pro rok 2015 se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Všechny OSVČ na hlavní činnost odvádí sociální pojištění z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu.

  • V Tabulce 1 je uveden minimální vyměřovací základ v letech 2014 a 2015 a vypočtené minimální sociální pojištění, které musí za rok OSVČ na hlavní činnost zaplatit. Sociální pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Počítáme, že OSVČ nevstoupila do II. pilíře. Při vstupu do II. pilíře činí sociální pojištění 26,2 %.
  • OSVČ platí sociální pojištění na účet místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení).

Tabulka 1: Minimální roční pojistné na sociální pojištění

 

2014

2015

Minimální roční vyměřovací základ

77 832 Kč

79 836 Kč

Minimální roční sociální pojištění

22 727 Kč

(77 832 Kč x 29,2 %)

23 312 Kč

(79 836 Kč x 29,2 %)

Do jakého hrubého zisku se platí minimum

155 664 Kč

(77 832 Kč x 2)

159 672 Kč

(79 836 Kč x 2)

OSVČ s ročním hrubým ziskem (příjem – výdaj) do 159 672 Kč zaplatí na sociálním pojištění v roce 2015 více než je tomu v současnosti. Důvodem je zvýšení minimálního vyměřovacího základu. Minimální sociální pojištění přitom platí řada OSVČ. Např. při využití 60% výdajového paušálu (ostatní živnost) je možné mít roční příjem 399 180 Kč a platit sociální pojištění v minimální výši. OSVČ s nízkým hrubým ziskem mají efektivní sazbu sociálního pojištění.

Praktický příklad

Při hrubém zisku 132 600 Kč zaplatí za rok 2015 živnostník na sociálním pojištění 23 312 Kč a jeho efektivní sazba sociálního pojištění je 17,6 % (23 312 Kč: 132 600 Kč). Při hrubém zisku 303 780 Kč zaplatí živnostník na sociálním pojištění 44 352 Kč (303 780 Kč x 50 % x 29,2 %) a efektivní sazba sociálního pojištění je 14,6 % (44 352 Kč: 303 780 Kč). 

Více zaplatí i občané s nadstandardními příjmy

Pro placení sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ (strop). Při příjmech nad strop se již sociální pojištění za daný rok neplatí. Legislativou je tedy omezena maximální výše sociálního pojištění. Maximální vyměřovací základ se pro rok 2015 zvyšuje. Za rok 2014 se platí sociální pojištění do částky 1 245 216 Kč, v roce 2015 se bude sociální pojištění platit do příjmu 1 277 328 Kč. Maximální vyměřovací základ platí pro zaměstnance i OSVČ. Z příjmu nad strop neodvádí sociální pojištění ani zaměstnavatel za svého zaměstnance.

  • U zaměstnanců se jedná o roční hrubou mzdu, u OSVČ se jedná o vyměřovací základ (hrubý zisk x 50 %).

V Tabulce 2 je uvedena maximální částka sociálního pojištění, kterou může zaplatit za rok zaměstnanec a jeho zaměstnavatel, i maximální částka, kterou může zaplatit OSVČ.

Tabulka 2: Maximální výše roční platby na sociálního pojištění

Text

Rok 2014

Rok 2015

Maximální vyměřovací základ

1 245 216 Kč

1 277 328 Kč

Maximální sociální pojištění

 placené zaměstnancem

80 940 Kč

(1 245 216 Kč x 6,5 %)

83 027 Kč

(1 277 328 Kč x 6,5 %)

Maximální sociální pojištění

 placené zaměstnavatelem

311 304 Kč

(1 245 216 Kč x 25 %)

319 332 Kč

(1 277 328 Kč x 25 %)

Nad jaký hrubý zisk se platí

maximum pro OSVČ?

2 490 432 Kč

(1 245 216 Kč x 2)

2 554 656 Kč

(1 277 328 Kč x 2)

Maximální sociální pojištění

placené OSVČ

363 604 Kč

(1 245 216 Kč x 29,2 %)

372 980 Kč

(1 277 328 Kč x 29,2 %)

Např. živnostník s hrubým ziskem 2 600 000 Kč zaplatí v roce 2015 na sociálním pojištění o 9 376 Kč (372 980 Kč – 363 604 Kč) více než za rok 2014. Zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou nad 106 444 Kč zaplatí za rok 2015 na sociálním pojištění více o 2 087 Kč (83 027 Kč – 80 940 Kč) více než za rok 2014 a mzdové náklady jeho zaměstnavatele se zvýší o 8 028 Kč (319 332 Kč – 311 304 Kč).

-Petr Gola | Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články