Život na dluh bereme jako součást života

26. 5. 2007 – 15:12 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Život na dluh bereme jako součást života
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Většina Čechů považuje půjčky od banky za běžnou součást dnešního života. Více než polovina populace uvádí, že má sjednán nějaký úvěr nebo půjčku, přičemž nejčastěji uváděným účelem sjednání úvěru je nákup spotřebního zboží.

Češi se nebrání ani sjednání půjčky v budoucnosti – bude-li to třeba, jsou ochotni půjčit si peníze od finanční instituce dvě pětiny lidí. Naopak třetina populace se bude snažit půjčkám a úvěrům vyhnout. Společnost Factum Invenio zjišťovala v rámci pravidelného výzkumu Factum Omnibus názory populace na téma úvěrů a půjček. Dotazování probíhalo v dubnu letošního roku a dotázán byl reprezentativní soubor populace České republiky starší 15 let. Celkem bylo uskutečněno 1001 rozhovorů. Sjednané úvěry nebo půjčky Více než polovina populace (52 %) uvádí, že má sjednán nějaký úvěr nebo půjčku. Častěji jsou mezi lidmi, kteří mají sjednán nějaký úvěr nebo půjčku, lidé ve věku 30 až 59 let, ve vyšší míře jsou zastoupeni lidé se středoškolským vzděláním, domácnosti s hrubým měsíčním příjmem vyšším než 25 tisíc korun. Mezi klienty úvěrů najdeme také častěji obyvatele obcí s 20 až 100 tisíci obyvateli. Účel půjčky, úvěru Z hlediska účelu úvěru převládá nákup spotřebního zboží, který uvedla téměř třetina lidí, kteří mají sjednán nějaký úvěr nebo půjčku. Dalších téměř 30 % lidí sdělilo, že účelem jejich úvěru byl nákup či rekonstrukce bytu nebo domu. Postoje veřejnosti k úvěrům, půjčkám Většina populace považuje půjčky od banky za běžnou součást dnešního života. V případě lidí ve věku do 44 let jsou půjčky za součást života považovány téměř devíti lidmi z deseti. Naopak méně často jsou tohoto názoru lidé starší 60ti let, v této věkové skupině vnímá půjčky jako součást běžného života necelých 70 % lidí. Budoucnost úvěrů a půjček Celkem dvě pětiny lidí by si v budoucnosti v případě potřeby půjčily peníze od finanční instituce. Procento takto smýšlejících Čechů roste se snižujícím se věkem, zatímco ve věku do 29 let jsou tohoto názoru téměř tři pětiny (57 %), v případě lidí ve věku 45 až 59 let jsou to již pouze necelé dvě pětiny (39 %). [ Zdroj: Factum ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,130 25,210
USD 23,100 23,200
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články